AKTUALNOŚCI

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy umów na czas określony. Zawarta po 22 lutego 2016, od pierwszego dnia może być objęta trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Od poniedziałku zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony mogą być zatrudnieni w jednej firmie na maksymalnie trzech umowach, trwających łącznie nie więcej niż 33 miesiące.
Taki limit ma obowiązywać przez całe życie. Jeśli limit umów zostanie przekroczony umowa automatycznie przekształci się w bezterminową. Osobom, które zostaną zatrudnione po zmianach liczy się cały staż pracy, również ten sprzed nowelizacji. Od 22 lutego pracodawcy mają 60 dni na zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy umów na czas określony, które po zmianach będą trwały dłużej niż 33 miesiące. Jeśli tego nie zgłoszą, mogą zostać ukarani grzywną.
Są jednak wyjątki od stosowania tego limitu. Zgodnie z nowym art. 251 § 4 kodeksu pracy limity nie mają zastosowania do pracowników zatrudnianych na zastępstwo, okres kadencji, do prac sezonowych, a także wtedy, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Reklama