AKTUALNOŚCI

BEZPIECZNY ZNACZY ŚWIADOMY

68-85316Co to jest przemoc, kiedy sięganie po alkohol staje się uzależnieniem oraz jak należy postępować by nie paść ofiarą oszusta. Te i wiele innych zagadnień zostało poruszonych podczas spotkania mieszkańców gm. Mełgiew w ramach kursu „Bezpieczny Mieszkaniec”.
Tematem przewodnim spotkania mieszkańców gm. Mełgiew w ramach kursu „Bezpieczny Mieszkaniec”, które odbyło się 29 lutego było omówienie zagadnień dotyczących przemocy i uzależnień oraz różnego rodzaju oszustw.
Przedstawiciel miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Iwona Jaworska omówiła szczegółowo problematykę przemocy, jej rodzaje, możliwe sposoby reagowania oraz miejsca oferujące pomoc. Ponadto przybliżona została procedura niebieskiej karty oraz zakres interwencji poszczególnych instytucji, w tym policji.
Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Marek Mrozik zapraszając do udziału w cotygodniowych spotkaniach zespołu, przedstawił zakres działania komisji oraz możliwości pomocowe, zarówno dla osób uzależnionych jak i osób chcących pomóc innym.
Z kolei obecna na spotkaniu policjantka omówiła zagadnienia związane z różnego rodzaju oszustwami. Opowiadała, jak działają oszuści, w jaki sposób chronić swoje dane osobowe oraz jakie należy powiadomić służby, gdy coś złego się stanie. To były niektóre tylko z tematów, jakie zostały przedstawione na omawianych przykładach z życia codziennego.
KPP Świdnik

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button