AKTUALNOŚCI

DRUGIE POSIEDZENIE SĄDU W SPRAWIE WNIOSKU PZL- ŚWIDNIK

21 marca odbyło się drugie posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wniosku PZL- Świdnik o zamknięcie postępowania przetargowego dotyczącego zakupu śmigłowców wielozadaniowych przez Inspektorat Uzbrojenia. PZL- Świdnik przypomina motywy i powody decyzji firmy o wystąpieniu na drogę sądową.
Press Office & SRI
W dniu 18 czerwca 2015 r. PZL- Świdnik złożył pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, wnosząc o zamknięcie postępowania przetargowego na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP bez wyboru oferty, zważywszy na wypełnienie w trakcie postępowania przetargowego wszystkich przesłanek prawnych zobowiązujących zamawiającego do zamknięcia w/w postępowania bez wyboru oferty.
Składając pozew PZL- Świdnik domaga się przestrzegania obowiązującego prawa – wiążących procedur i przepisów – przez najwyższe organy administracji państwowej, które zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, powinny były zamknąć przetarg na śmigłowce wielozadaniowe bez wybory oferty najpóźniej w kwietniu 2015 r. Najbardziej ewidentnym argumentem przemawiającym za zamknięciem postępowania jest wybór oferty, która tak dalece przekraczała środki finansowe dostępne na zakup śmigłowców, że zdecydowano sztucznie, i bez podstaw merytorycznych, obniżyć liczbę kupowanych śmigłowców, a także strukturę zakupu, już po złożeniu ofert przez wszystkich oferentów. Zachowanie takie jest w naszym przekonaniu niczym innym jak faworyzowaniem konkretnego oferenta, w dodatku tego, który zaproponował najdroższą ofertę.
PZL- Świdnik informował także, że w toku prowadzonego przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej przetargu doszło do wielu poważnych naruszeń powszechnie obowiązującego prawa, jak również, warunków postępowania, które potwierdzały zasadność zastosowanego przez firmę środka na drodze sądowej. Większość z tych naruszeń nie może być publicznie omawiana ze względu na ich zastrzeżony charakter. Jednak do tych, które nie zostały objęte klauzulą “zastrzeżone” należy między innymi wprowadzanie zmian zasad, czy zakresu postępowania przetargowego na jego bardzo późnym etapie, jak również naruszanie przepisów prawa odnoszących się do offsetu. PZL- Świdnik wielokrotnie w toku postępowania przetargowego pisemnie informował Inspektorat Uzbrojenia o większości z powyższych naruszeń. W końcu, 11 maja 2015 r. firma wysłała także pismo przedprocesowe do Ministra Obrony Narodowej i Inspektoratu Uzbrojenia, podsumowując wszystkie naruszenia i nieprawidłowości. Jesteśmy głęboko przekonani, że nieprawidłowości i naruszenia, o których mowa w pozwie, stały w sprzeczności z zasadami konkurencji i przepisami obowiązującego prawa, doprowadzając poprzednie kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej do podjęcia decyzji, która nie leży w najlepszym interesie Sił Zbrojnych RP, polskiego sektora lotniczego oraz polskich podatników. PZL- Świdnik złożył ten pozew, gdyż ma poczucie, że jest to winny również swoim pracownikom, których interes jest zagrożony ze względu na oczywiste skutki przemysłowe podjętej decyzji. Z wielką uwagą przyglądamy się działaniom nowego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, które mają na celu wyjaśnienie wszelkich niejasności pojawiających się wokół przetargu śmigłowcowego. Niewątpliwie, jeśli obecny resort obrony narodowej postanowi o zamknięciu postępowania przetargowego na śmigłowce wielozadaniowe bez wyboru oferty, pozew złożony przez PZL- Świdnik stanie się bezprzedmiotowy i zostanie wycofany.
PZL- Świdnik

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button