AKTUALNOŚCI

DOBRE ZMIANY W BUDŻECIE OBYWATELSKIM?

W minionym roku w mieście ruszyła pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego, wzbudzając duże zainteresowanie mieszkańców Świdnika. Wśród pomysłów, które zyskały największe poparcie znalazł się projektNowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu Wschód” autorstwa Macieja Kantora ze stowarzyszenia Świdnik Wspólna Sprawa. Autora projektu zaniepokoiły jednak zmiany, jakie zostały mu zaproponowane podczas konsultacji związanych z przygotowaniem dokumentacji.
Projekt „Nowoczesny plac zabaw z infrastrukturą sportową na osiedlu Wschód” uzyskał 335 ważnych głosów mieszkańców Świdnika. Ten wynik dowiódł nie tylko słuszności pomysłu Kantora, ale również potrzeb mieszkańców osiedla.
Urząd Miasta zasugerował naniesienia zmian w projekcie, a zaniepokojony niektórymi z nich autor, zgłosił się do naszej redakcji z prośbą o pomoc. Jak sam podkreśla, jego projekt powinien być dostępny dla najmłodszych już na początku okresu wakacyjnego. – Podczas rozmowy z kierownikiem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM zapytano mnie, czy wyrażam zgodę na zmniejszenie powierzchni inwestycji, która koliduje z realizacją inwestycji przy ul. Witosa. Wyraziłem na to zgodę – relacjonuje Kantor – Zgodziłem się również na to, by oprócz plastikowych uwzględnić części metalowe w wykonaniu elementów placu, ale już zaproponowana zamiana bezpiecznej nawierzchni na piasek spotkała się z moją stanowczą odmową. Zastanowiła mnie również budowa chodnika, którego nie było w projekcie i przeznaczenie na to 20 tys. zł, z ogólnej sumy 150 tys. zagwarantowanych w budżecie obywatelskim. Czy możliwe jest zatem zmniejszenie tej kwoty i przeznaczenie pozyskanych w ten sposób 20 tys. na budowę chodników i montaż śmietników, których nie było w projekcie?- pyta Kantor. Z takim pytaniem zwróciliśmy się do Bartłomieja Pejo, p.o. naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta. Zapytaliśmy także o to, jakie kryteria będą obowiązywały wykonawców, czy finansowe, czy zawarte w projekcie. Interesowało nas również czy w pozostałych projektach zakwalifikowanych do budżetu obywatelskiego są wprowadzane podobne zmiany, związane ze zmniejszeniem wstępnego kosztorysu projektu?
Odpowiedź była dosyć zaskakująca i bardzo spóźniona. Pytania zadaliśmy 9 marca, odpowiedź otrzymaliśmy (25 marca red.) w formie gotowego artykułu. Tam B. Pejo udziela obszernego wywiadu na temat BO, który zamieszczono na jednym z portali i wskazano, jako źródło wiedzy na temat nas interesujący. W tekście pada znamienne stwierdzenie, iż – Absolutnie nie ingerujemy w założenia wymienione przez autora i nie pomniejszamy kwoty projektu, przeznaczonej na ich realizację. Wstępny kosztorys pozostaje, zatem taki, jak zatwierdzony w projekcie obywatelskim. W razie potrzeby możemy uzupełniać inwestycję o niezbędne elementy, chociażby takie, jak część chodnikowa czy kosze na śmieci- mówi w artykule Pejo.
Więcej odpowiedzi nie doszukaliśmy się w tekście, mamy też wątpliwości, czy dotyczyła ona konkretnego projektu Maciej Kantora, w którym Urząd Miasta wymagał poprawek.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button