AKTUALNOŚCI

KOLEJNE SZANSE NA ROZWÓJ GOSPODARSTW ROLNYCH

grain-664740_960_720Od 31 marca do 29 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw w ramach środków z PROW 2014-2020. Rada Nadzorcza I Zarząd Okresowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach zorganizowali w Pełczynie spotkanie i szkolenie w ramach całego PROW 2014–2020 na wsparcie dla młodych rolników oraz na wsparcie w ramach modernizacji. Zdaniem Starosty Świdnickiego Dariusza Kołodziejczyka, który uczestniczył w spotkaniu – Celem tego działania jest poprawa konkurencyjności, zwiększenie rentowności, a poprzez to wzrost wielkości ekonomicznej, zmiana profilu produkcji. Wsparcie dla młodego rolnika: Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa łagodzi dotychczasowe zasady udzielania pomocy. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będą mogli uzyskać także DSC_0032wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczy także wnioskodawców, którzy ubiegali się o premię dla młodych rolników w ubiegłym roku. Na wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I – w wysokości 80% – po spełnieniu w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem, których została wydana decyzja;
II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.
Wsparcie na Modernizację gospodarstw rolnych:
rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
funkcjonalizacją produkcji, innowacyjnością, zmianą profilu produkcji, rozszerzeniem skali produkcji – maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych wprost z budową, modernizacją obiektów inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.DSC_0022

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button