AKTUALNOŚCI

DZIŚ RUSZYŁ PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

kasaOd dnia dzisiejszego można ubiegać się o wsparcie w ramach sztandarowego programu rządowego.
– Dziś do godziny 10.30 wpłynęło do nas kilkadziesiąt wniosków drogą elektroniczną i ponad 200 w formie papierowej. Nieustannie wpływają nowe. – informuje Andrzej Mańka, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku.
Punkty przyjmujące wnioski o świadczenia wychowawcze są przygotowane na szturm. Jednak Minister Rodziny apeluje, by nie składać dokumentów od razu pierwszego dnia, bo możemy to zrobić w ciągu trzech miesięcy. Składając wniosek do końca czerwca, świadczenie otrzymamy z wyrównaniem od kwietnia.
W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca, prawo do świadczenia przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Wypełniając wniosek należy podać dane osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym m.in.: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres oraz dane dzieci pozostających na utrzymaniu.
Województwo lubelskie ma 936 mln zł na realizacje programu w roku 2016. Szacuje się, że na jego terenie z programu skorzystać ma 225 tys. dzieci.
Gminy otrzymały w sumie ponad 4 mln zł na wdrożenie programu.
Natomiast w skali kraju ok. 2,7 mln rodzin ma złożyć wniosek o 500 zł.
Przypomnijmy. Nieopodatkowane 500 zł miesięcznie przysługuje wszystkim rodzicom na drugie i kolejne dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.
Jeśli dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku występowania u dziecka niepełnosprawności, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Rodzice nie stracą praw do innych, dotychczas pobieranych świadczeń.
Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na okres od 1 października do 30 września kolejnego roku. Pierwsze przyznane świadczenie będzie jednak ważne do końca września 2017 roku.
Gdzie złożyć wniosek?
Świdnik

MOPS i UM – w poniedziałki, w godz. 7.30-16.00, wtorki i środy, w godz. 7.30 – 15.30, czwartki, w godz. 10.00-18.00 oraz piątki, w godz. 7.30-15.30. Dokumenty mogą być składane także przez Internet.

W Świdniku uprawnionych do otrzymania wsparcia finansowego jest około 3,5 tys. dzieci.

Mełgiew

Ośrodek Pomocy Społecznej
Programem objętych będzie ponad 2 tys. rodzin.

Piaski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach
Aby usprawnić przyjmowanie wniosków, wprowadzone zostały dyżury poza typowymi godzinami pracy Ośrodka, tj:

od 01 kwietnia do 01 lipca 2016 r. w każdy poniedziałek OPS czynny jest w godzinach
od 800 do 1800 oraz w dniach 16 kwietnia 2016 r. i 30 kwietnia 2016 r. (tj. sobota) OPS będzie czynny w godzinach od 800 do 1400

Planowane jest również wyznaczenie innych miejsc niż Ośrodek Pomocy Społecznej, w których będą wydawane druki wniosków na świadczenie wychowawcze. Będą to szkoły i przedszkola na terenie Gminy Piaski.

Rybczewice

Urząd Gminy, pokój 8.

Trawniki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Wnioski można też przekazywać przez Internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl., portalu ePUAP, za pomocą stron internetowych banków krajowych lub platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PUE.

Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button