AKTUALNOŚCIŻYCIE I STYL

POZEW ODDALONY. PZL- ŚWIDNIK PRZEGRYWA W SPRAWIE PRZETARGU DLA MON

W związku z decyzją Inspektoratu Uzbrojenia i Ministerstwa Obrony Narodowej o odrzuceniu oferty PZL-Świdnik złożonej w ramach przetargu na zakup śmigłowców wielozadaniowych, zważywszy na zastosowanie wątpliwych kryteriów selekcji, które były tego powodem, 18 czerwca 2015 r. firma złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wnosiła o zamknięcie postępowania przetargowego bez wyboru oferty. Niestety Sąd Okręgowy w Warszawie w środę odrzucił pozew PZL- Świdnik. Wyrok nie jest prawomocny.
Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew PZL Świdnik wobec MON o zamknięcie przetargu na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla polskich sił zbrojnych bez wyboru oferty. O odrzucenie pozwu świdnickiej firmy występował w imieniu MON przedstawiciel Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Niestety Sąd nie podał uzasadnienia orzeczenia albowiem informacje zawarte we wnioski były chronione tajemnicą. Władze PZL- Świdnik zapowiadają, że podejmą decyzję o apelacji, jak tylko zapoznają się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.
Dlaczego sprawa znalazła swój finał w Sądzie?
Przedstawiciele świdnickiej fabryki informowali, że jest wiele poważnych naruszeń, które potwierdzają zasadność pozwu złożonego przez PZL-Świdnik. Większość z nich nie mogła być publicznie omawiana ze względu na ich zastrzeżony charakter. Jednak do tych, które nie zostały objęte klauzulą “zastrzeżone” należało między innymi wprowadzanie zmian zasad, czy zakresu postępowania przetargowego na jego bardzo późnym etapie, jak również naruszanie przepisów prawa odnoszących się do offsetu.
PZL-Świdnik już wcześniej, w toku postępowania przetargowego pisemnie informował Inspektorat Uzbrojenia o większości z powyższych naruszeń. W końcu, 11 maja 2015 r. firma wysłała także pismo przedprocesowe do Ministra Obrony Narodowej i Inspektoratu Uzbrojenia, podsumowując wszystkie naruszenia i nieprawidłowości. Niestety, w tej sprawie nie otrzymano żadnej odpowiedzi, dlatego naruszenia te są teraz przedmiotem złożonego pozwu.
PZL-Świdnik twierdzi, że nieprawidłowości i naruszenia, o których mowa w pozwie, stały w sprzeczności z zasadami konkurencji, doprowadzając do podjęcia decyzji, która nie leży w najlepszym interesie Sił Zbrojnych RP, polskiego sektora lotniczego oraz polskich podatników. Spółka złożyła pozew, gdyż ma poczucie, że jest to winna również swoim pracownikom, których interes jest zagrożony ze względu na oczywiste skutki przemysłowe podjętej decyzji.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Reklama