AKTUALNOŚCI

W TROSCE O REGIONALNY PARK PRZEMYSŁOWY

Na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego od lat rozwija się przedsiębiorczość, tworzone są miejsca pracy, a przedsiębiorcy tam działający wpłacają do miejskiej kasy podatki. Część podatków płacona przez nich państwu wraca również do budżetów samorządów. Logicznym jest więc, że powinniśmy dbać o rozwój tego miejsca i tworzyć optymalne warunki, aby firmy tam działające mogły zatrudniać nowych pracowników, czy zdobywać nowe rynki na swoje produkty i usługi.
Przez teren Parku Przemysłowego przebiega sieć dróg, które – jak okazuje się – nie są traktowane, jako drogi publiczne. Idzie za tym obowiązek płacenia przez Regionalny Park Przemysłowy dużych obciążeń podatkowych na rzecz miasta. A obciążenia wynikające z ich bieżącego utrzymania (naprawy i odśnieżanie) RPP musi przekładać na przedsiębiorców. A przecież po tych drogach jeżdżą i chodzą nie tylko oni. Korzystają z nich pracownicy, ale również mieszkańcy Świdnika, skracając sobie drogę chociażby na lotnisko. Te drogi mają de facto charakter publiczny, więc sytuacja jest niesprawiedliwa. A co najgorsze podnosi znacznie koszty funkcjonowania przedsiębiorstw.
Jestem zawsze zwolennikiem rozwiązań, które chronią i wspierają lokalną przedsiębiorczość. Każde miejsce pracy stworzone na ternie Świdnika i powiatu świdnickiego powinno być traktowane przez samorządy niezwykle poważnie. Każdy przedsiębiorca, który chce u nas prowadzić swoją działalność powinien spotkać się z życzliwością i pomocą władz.
W tym właśnie duchu wystąpiłem na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik z wnioskiem o podjęcie działań w celu uregulowania statusu dróg na terenie Parku, jako publicznych. Dzięki temu ich utrzymanie przejdzie – co, jak jasno widać jest słuszne i sprawiedliwe – pod egidę Gminy Świdnik. Obniży to także obciążenia podatkowe dla RPP i obniży koszty jego funkcjonowania. Jestem przekonany, że zarówno władze spółki RPP, jak w władze miasta podejmą energiczne działania, aby pomóc przedsiębiorcom, a pośrednio również przyszłym i obecnym pracownikom z terenu Parku.
Dr Jakub Osina
Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego w Świdniku

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Reklama