AKTUALNOŚCI

25-LECIE SOSW W ŚWIDNIKU

25 latW miniony piątek w MOK w Świdniku odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Z tej okazji dzieci, młodzież, a także kadra nauczycielska przygotowali szereg występów artystycznych.
Na jubileuszowe uroczystości przybyli m.in. wychowankowie, przyjaciele Ośrodka, przedstawiciele instytucji współpracujących z placówką. W imieniu marszałka województwa lubelskiego przybył Członek Zarządu Marszałka Paweł Nakonieczny, obecny na uroczystości był również wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs i Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Leszek Czechowski.
25cPodczas uroczystości uhonorowani zostali pracownicy, którzy od 25 lat współtworzą placówkę. Z rąk wicestarosty Waldemara Białowąsa odebrali listy gratulacyjne z podziękowaniem za pasję i czas poświęcony wychowankom Ośrodka.
Nagrodzeni to: dyrektor Beata Michniewicz oraz nauczyciele: Elżbieta Dobrzyńska-Harmasz, Danuta Małysz-Koziara, Ewa Otrębska, Dorota Tusińska-Błaszczak, zaś pracownicy administracji i obsługi to: Irena Księska i Maria Kindzierska.
– Wyrażam podziw i wielki szacunek, a także składam gorące podziękowania dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Rodziców za każdy dzień pracy z pasją minionych 25 lat – mówił wicestarosta Białowąs.
Część artystyczną znakomicie wykonali uczniowie i nauczyciele Ośrodka, a także teatr szkolny „Bez nazwy” (SOSW), zespół „Ach to My”, (WTZ) i grupa taneczna „Pasjonaci” (ŚDS).
25b
– Kształcimy i wychowujemy młodzież wyjątkową, taką, która wymaga poświęcenia, większej uwagi i cierpliwości, zrozumienia i empatii, ale jesteśmy z naszych uczniów niezwykle dumni – wyznała dyrektor SOSW w Świdniku Beata Michniewicz.
Początki
To z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania, 01.09.1991 r. utworzona została Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Świdniku. Uczęszczało do niej 55 uczniów z miasta Świdnika i okolic, a kadrę stanowiło 15 nauczycieli.
1 września 1994 utworzony został internat i szkoła przekształciła się w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Reforma oświatowa z 1999 r. zmieniła strukturę organizacji placówki i aktualnie w ramach Ośrodka funkcjonują 6-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna, 3-letnie Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Przedszkole Specjalne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Internat.
10 maja 2001 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Patronem placówki został Henryk Sienkiewicz.

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button