AKTUALNOŚCIEDUKACJA

„PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA NA RYNKU PRACY"

swidnikDziewiątego 2016 roku odbyła się konferencja, zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia partnerskiego w sprawie utworzenia i funkcjonowania w powiecie świdnickim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, opolskim, radzyńskim, i włodawskim PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA NA RYNKU PRACY”.
Stronami Programu „Przedsiębiorczy Gimnazjalista na rynku pracy” zawartego w ramach porozumienia- Partnerstwo lokalne na rzecz promocji poradnictwa zawodowego, był powiat świdnicki, Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku oraz Gimnazjum Publiczne im. Polonii Francuskiej w Trawnikach, Gimnazjum Publiczne przy Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach, Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół im. Heleny Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych.  Porozumienie podpisał wicestarosta Waldemar Białowąs, Dyrektor PUP w Świdniku Marcin Troć oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół: Maziarz Renata, Agnieszka Wilkołek i Anna Zaborowska.
swidnik_2„Przedsiębiorczy gimnazjalista na rynku pracy realizowany w ramach programu regionalnego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich””, ma na celu promocję przedsiębiorczości w edukacji szkolnej poprzez wdrożenie Standardu prowadzenia usługi poradnictwa zawodowego wśród uczniów klas III gimnazjum. Jego głównym celem jest uświadomienie młodzieży i rodzicom znaczenia poradnictwa zawodowego, jako warunku aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. W ramach programu uczniowie m.in. otrzymają pomoc w wyborze edukacyjno – zawodowym, poznają swoje mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe oraz źródła informacji o rynku pracy. Z kolei szkoły biorące udział w realizacji programu zaktualizują informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia oraz uaktualnią i wzbogacą bazę informacyjno – edukacyjną, dzięki publikacjom przekazanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Dodatkowo nauczyciele będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat poradnictwa zawodowego i aktualnych tendencji na rynku pracy podczas spotkań doskonalących.
PUP Świdnik

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Reklama