AKTUALNOŚCI

MEŁGIEW PODSUMOWUJE 500 PLUS

Upłynął okres spłaty świadczenia wychowawczego 500+ z wyrównaniem za kwiecień, maj i czerwiec. W związku z tym Gmina Mełgiew przygotowała raport za ten okres.
Oto on:
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ (01.04.2016 r. do 01.07.2016 r.)
Przyjęte wszystkie wnioski – 788
Decyzje przyznające – 606
Decyzje umarzające – 0
Decyzje odmowne – 13
Wnioski przekazane do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w celu rozpatrzenia – 5
Wezwania do uzupełnienia bądź poprawienia wadliwie złożonego wniosku – 178
Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia – 169
Liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją za okres od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. – 940
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych za okres od 01.04.2016 do 01.07.2016 r. – 2797
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych za okres od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. w zł. – 1.398.075,00zł
Liczba przeprowadzonych wywiadów w sprawie ustalenia prawa świadczenia wychowawczego – 0
Ilość wysłanych zapytań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokość składki zdrowotnej – 1864
Ilość wysłanych zapytań do Urzędu Skarbowego o dochody – 827
Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym którym je wypłacono – 932
Składane wnioski po tym okresie (od 02.07.2016r.) będą rozpatrywane za miesiąc jego złożenia- bez wyrównania.
500plus_zestaw

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button