AKTUALNOŚCI

ZACHOWAJ RENTĘ RODZINNĄ ZA WRZESIEŃ

Dostajesz rentę po zmarłym rodzicu? Jeśli niedawno skończyłeś szkołę i od października zaczynasz studia, pamiętaj o wizycie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeszcze we wrześniu warto poinformować instytucję o tym, że podejmujesz studia.

Rentę rodzinną dostają członkowie rodziny zmarłego emeryta, rencisty lub osoby, która w dniu śmierci spełniała warunki do przyznania takiego świadczenia. Rentę rodzinną mogą otrzymywać m.in. dzieci do 16 roku życia. Jeśli nadal się uczą, to pobierają rentę do momentu ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia.

Renta przysługuje także w wakacje, nawet przypadające już po zakończeniu szkoły.   W szczególnej sytuacji są osoby, które zakończyły w tym roku naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Standardowo mają prawo do renty rodzinnej do końca sierpnia. Jeśli jednak wybierają się właśnie na studia, to mogą zachować ciągłość wypłaty świadczenia. W tym celu jeszcze we wrześniu muszą dostarczyć do ZUS wniosek o wznowienie wypłaty renty i dokument, który poświadczy, że od października będą studentami – wyjaśnia naczelniczka Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w lubelskim ZUS, Marta Klimont.

Kłopot w tym, że większość uczelni wydaje potrzebne zaświadczenie dopiero po rozpoczęciu roku akademickiego. – Jest na to łatwe rozwiązanie. We wniosku o wznowienie wypłaty renty trzeba dopisać, że zostaliśmy przyjęci na studia wyższe, na których nauka rozpoczyna się w październiku i dołączyć kopię dokumentu o przyjęciu na studia. Taki zestaw składamy w ZUS najpóźniej we wrześniu – podpowiada Marta Klimont.

W takiej sytuacji zaświadczenie o podjęciu nauki wydane przez uczelnię należy donieść w październiku. Dzięki temu przyszły student również za wrzesień otrzyma rentę rodzinną z ZUS. Dokumenty można dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą. Jeśli rok akademicki rozpoczyna się w innym miesiącu niż wrzesień lub październik, prawo do renty za wrzesień nie przysługuje.

reklama reklama

Uczniowie i studenci często zapominają też, że o zaprzestaniu nauki muszą zawiadomić ZUS. Wtedy instytucja wstrzymuje wypłatę renty rodzinnej. Jeśli były uczeń lub były student sam nie poinformuje ZUS o zakończeniu nauki, to nienależnie pobraną rentę będzie musiał zwrócić z ustawowymi odsetkami.

ZUS

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button