AKTUALNOŚCI

Wsparcie i rozwój dla bezrobotnych

15202629_363008094052612_3698664803512421049_nW dniach 28.10.2016r., 03.11.2016r., 15.11.2016r., 18.11.2016r. odbyły się w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach, Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach, Urzędzie Gminy Mełgiew, Urzędzie Gminy Rybczewice spotkania z doradcami zawodowymi PUP w Świdniku. Celem spotkań było przekazanie osobom bezrobotnym informacji o zakresie i formach pomocy oferowanych przez  Urząd, przydatnych przy rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy.
W ramach spotkań omówione zostały zasady korzystania z usług rynku pracy, takich jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń. Ponadto przeanalizowane zostały instrumenty rynku pracy umożliwiające osobom zarejestrowanym podjęcie zatrudnienia, działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej, a także nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, takie jak prace interwencyjne, roboty publiczne, doposażenie pracodawcom kosztów utworzenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla osób poniżej 30 roku życia, staż. Osoby bezrobotne zostały poinformowane o innych instrumentach przeznaczonych dla osób poniżej 30 roku życia, takich jak bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe, bony stażowe. Ponadto uczestnicy spotkań zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy.
Ogółem w spotkaniach wzięło udział 55 osób zarejestrowanych w PUP w Świdniku.

PUP w Świdniku

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close
Reklama