AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Młodzi ambasadorzy oświaty powiatu świdnickiego

dsc_0262Skromni, ambitni i bardzo pracowici. Tacy są najzdolniejsi uczniowie powiatowych szkół, z którymi dziś spotkali się starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk i wicestarosta Waldemar Białowąs, by pogratulować osiągnięć w nauce.

Czworo najlepszych wyróżnionych zostało bowiem dyplomami prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom odbyła się 30 listopada w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Wyróżnienia wręczyli wicewojewoda lubelski i lubelski kurator oświaty.

Stypendia otrzymali:

1. Przemysław Kloc – Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, z klasy o kierunku technik informatyk.

2. Michał Czajka – I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku, z klasy o profilu matematycznym.

reklama reklama

3. Weronika Górska – Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, z klasy o kierunku technik hotelarstwa

4. Kamil Wasilew – Zespół Szkół w Trawnikach, z klasy o kierunku technik górnictwa.

– Jesteście ambasadorami oświaty powiatu świdnickiego. Gratuluję, bo możecie czuć się najlepszymi z najlepszych – mówił dziś starosta Dariusz Kołodziejczyk.

dsc_0240Według wyróżnionych przepis na średnią ocen powyżej 5 to nie tylko talent, ale przede wszystkim ciężka codzienna praca.

– Podstawą jest dobra organizacja i konsekwencja w działaniu. Ja prowadzę kalendarz, by mieć wszystko pod kontrolą i niestety muszę czasem zrezygnować z przyjemności żeby się pouczyć. Za to weekendy zostawiam sobie na relaks, głównie na jazdę motocyklem – wyjaśniał wyróżniony Przemysław Kloc, który w przyszłości planuje studiować na Politechnice Lubelskiej.

Dumy nie ukrywał wicestarosta Waldemar Białowąs, który sukcesu gratulował nie tylko młodzieży, ale także dyrektorom szkół powiatowych, obecnym na spotkaniu.

-Pokazujecie, że oświata w powiecie świdnickim rozwija się znakomicie i daje to jasny sygnał gimnazjalistom, że warto wybierać nasze szkoły, by być najlepszym. Swoimi wynikami udowadniacie, że dobrze wybraliście szkołę, która może śmiało konkurować z najlepszymi placówkami w regionie – mówił do wyróżnionych wicestarosta.

dsc_0237-kopiaStypendium Premiera przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Aby je otrzymać kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

1. otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

2. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.

Kandydata z danej szkoły opiniuje również Samorząd Uczniowski.

dsc_0232W roku 2016 stypendium Premiera uzyskało 237 uczniów z województwa lubelskiego. Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Co roku na ten cel przeznacza się ok. 11.000.000 zł. Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2.580 zł.

Stypendyści zostaną również uroczyście wyróżnieni podczas sesji powiatowej 30 grudnia.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button