AKTUALNOŚCIEDUKACJA

„Bronek” wojewódzką Stacją Kultury 2016!

8 grudnia w Centrum Spotkań Kultur odbyła się gala podsumowania plebiscytu „Stacje kultury 2016”. Spośród 12 szkół województwa lubelskiego, które znalazły się w ścisłym finale, osiem zostało uhonorowanych wyróżnieniami, zaś cztery tytułami „Stacja kultury 2016”. I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku im. W. Broniewskiego zostało laureatem plebiscytu.
Plebiscyt od pięciu lat wyłania szkoły, które w sposób szczególny zaangażowały się w życie kulturalne województwa i działania na rzecz edukacji kulturalnej młodzieży. Celem konkursu jest wyróżnienie i pomoc w wypromowaniu szkół, które są miejscem przyjaznym dla inicjatyw kulturalnych, wspierają rozwój artystyczny swoich uczniów, tworzą klimat inspirujący dla działań twórczych oraz aktywnie włączają się w życie kulturalne.
Nie mieliśmy wątpliwości, że ten zaszczytny tytuł szkole należał się, jednak oczekiwanie na werdykt było niezwykle emocjonujące – mówi dyrektor „Bronka” Stanisław Stefańczyk. Ponad 30 ogromnych przedsięwzięć o charakterze ogólnoszkolnym, miejskim i powiatowym, do tego współpraca z wieloma instytucjami kulturalnymi na terenie całego kraju. Akcje „Żonkile”, „Czytam Herbetta w podróży”, projekty „Nienawiść. Jestem przeciw!” – zakończony uzyskaniem certyfikatu „Szkoła bez nienawiści”, „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, EuroLicealiada, liczne warsztaty w muzeach, spektakle teatralne w największych polskich teatrach, organizacja koncertów, kulturalne akcje streetartowe, gry miejskie, ciekawe i niezwykle pouczające akcje plakatowe, bogata działalność edukacyjno – kulturalna biblioteki szkolnej i wiele, wiele innych. Tytuł „Stacja kultury” to niewątpliwie podziękowanie dla wszystkich uczniów i nauczycieli zaangażowanych w pracę szkoły – dodaje S. Stefańczyk. Dziękujemy także wszystkim, którzy oddali na nas głosy w głosowaniu internetowym. Tytuł nobilituje ale i mobilizuje. Nie zwolnimy ani na moment, obiecujemy kolejne ciekawe projekty dla naszych uczniów i świdniczan.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button