AKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKA

"Rodzina w kolorach emocji"- podsumowanie projektu

Wczoraj w Centrum Kultury odbyło się podsumowanie programu profilaktycznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie-  ” Rodzina w kolorach emocji”. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego ” Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”(Edycja 2016). Program wspierany był również przez świdnickiego starostwo. Dlatego na uroczystości pojawił się Leszek Czechowski, członek zarządu powiatu.
W ramach projektu Ośrodek objął wsparciem cztery placówki oświatowe z terenu powiatu.
Zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyła kadra pedagogiczna, rodzice i dzieci, dotyczyły znaczenia uczuć w życiu dorosłych i dzieci. Celem projektu było podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i wychowawców oraz wzmocnienie kompetencji psychospołecznych u dzieci. Podczas poniedziałkowego spotkania wszystkim dyrektorom, których placówki wzięły udział w projekcie rozdano specjalne zaświadczenia. Ponadto odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Rodzina w kolorach emocji”. Wszystkie grupy dzieci, które wzięły w nim udział otrzymały na ręce opiekunów drobne upominki oraz dyplomy. Trzecie miejsce przypadło grupie trzeciej z Miejsko-Gminnego Przedszkola w Piaskach. Drugie zajęła  grupa szósta Montessori z Przedszkola Integracyjnego nr 5 w Świdniku, natomiast pierwsze przypadło dzieciom z grupy trzeciej Montessori, ze świdnickiego Przedszkola nr 4. Spotkanie uświetnił występ Świdnickiego Zespołu Baletowego.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Reklama