AKTUALNOŚCI

Świdnicki Inkubator Lotniczy. Radni powiedzieli „tak” nowej powiatowej spółce

Dzisiaj, 31 stycznia odbyło się posiedzenie XXVII sesji rady powiatu V kadencji. Radni zajmowali się min. podjęciem uchwał w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu powiatu na 2017 rok. Najważniejszą uchwałą XXVII sesji było podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Świdnicki Inkubator Lotniczy.
Przedmiotem działalności Spółki będzie min. przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy poprzez ułatwienie wykorzystania nowych pomysłów przedsiębiorstw, prowadzenie działań badawczych, start- upów oraz tworzenie innowacyjnych projektów. Do jej zadań należeć będzie również edukacja publiczna, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Projekt realizowany był w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013- Priorytet II. Infrastruktura ekonomiczna, działanie 2.4. Marketing gospodarczy, współfinansowany ze środków budżetu państwa. W swoich założeniach aktywizował podmioty różnych sektorów i umożliwiał tworzenie powiązań kooperacyjnych. Dodatkowymi osiągnięciami było stworzenie platformy internetowej, działania marketingowe oraz zbudowanie pozycji przemysłowej regionu w oparciu o przemysł lotniczy i mechatroniczny . – Po konsultacjach z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości doszliśmy do wniosku, że możemy wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu, do tego, by wskazywać nowe możliwości rozwoju dla przedsiębiorców z terenu naszego powiatu. Rozpoczęliśmy rozmowy z przedstawicielami kapitału amerykańskiego, którzy są zainteresowani, by tu inwestować, ale także by stworzyć instytucję pośredniczącą grantową. Przy takim montażu finansowym potrzebna jest instytucja około samorządowa, a takie wymagania formalne spełnia spółka.- wyjaśniał starosta Dariusz Kołodziejczyk.
Zmiany organizacyjno- prawne potrzebne były również po to, by utrzymać wskaźniki produktu i rezultatu, dlatego podczas sesji poddano pod głosowanie stosowną uchwałę, umożliwiającą realizację założeń projektu. Zaproponowano stworzenie spółki prawa handlowego- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co pozwoli na szerszy, bardziej nowatorski i efektywny obszar działań. Powołanie takiej spółki uzasadnione jest zgodą Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na przeniesienie praw i obowiązków. Całość udziałów trafi pod skrzydła Powiatu Świdnickiego.
– Chcemy, by była to instytucja pośrednicząca, grantowa. Wsparciem około biznesowym objęte zostaną już istniejące podmioty na rynku, jak i te nowopowstałe. Wpłynie to na zwiększenie poziomu zatrudnienia, poprawienie wizerunku powiatu świdnickiego oraz powstanie nowych firm i pracodawców na naszym terenie. Jest to projekt odważny. Cele zostały założone. Zobaczymy, jakie będą tego rezultaty.- powiedział starosta Kołodziejczyk.
Zamysłem spółki jest działalność non- profit, mimo że motyw zarobkowy będzie przyświecał Powiatowi. Spółka pozwoli także na współpracę z władzami, instytucjami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu Powiat będzie mógł wykorzystać tradycje i potencjał lotniczy w celu promowania miasta i regionu.
Uchwała w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Świdnicki Inkubator Lotniczy została przyjęta. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close