AKTUALNOŚCI

„Partie pojawiają się i znikają, a PSL jest.” – mówił w Mełgwi Krzysztof Hetman

– Dziś widać wyraźnie, że mamy władzę totalną i opozycję totalną, a my jesteśmy po środku, jako rozjemca. Potrafimy wyciągnąć rękę do każdego. Jesteśmy głosem zdrowego rozsądku, dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe jest niezwykle potrzebne – mówi Krzysztof Hetman, wiceprezes PSL, prezes zarządu PSL woj. lubelskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego.
 
Krzysztof Hetman był gościem cyklicznego, noworocznego spotkania ludowców i sympatyków Ruchu Ludowego w Powiecie Świdnickim, zorganizowanego 3 lutego w Mełgwi. Organizatorami byli: prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Świdniku Michał Cholewa i prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mełgwi Dariusz Kołodziejczyk.
 
Starosta świdnicki przypominał o chlubnej historii ruchu, wskazując na cenną i potrzebną w dzisiejszych czasach umiejętność współpracy –  Historia pokazuje, że potrafimy jednoczyć się w sprawach wielkich. Dziś mogę dać za przykład chociażby pracę zarządu powiatu. Możemy się różnić, ale potrafimy dojść do porozumienia, bo dobro powiatu stawiamy na pierwszym miejscu. Burmistrz Piask Michał Cholewa zwrócił uwagę na niezastąpioną rolę sołtysów. – To od sołtysa zaczyna się życie gminy. Nasze lokalne problemy powinny rozstrzygane być przez sołtysów w pierwszej kolejności – przekonywał.
Wiele miejsca poświęcono też planom wprowadzenia dwukadencyjności w samorządach. – Dwukadencyjność – tak, ale dla wszystkich – oceniali zgodnie Cholewa i Hetman.
Krzysztof Hetman w swoim wystąpieniu przyznał, że miniony rok był trudny dla formacji. Zapytaliśmy, jaką przyszłość widzi dla partii.- Tym, którzy uważają, że dziś trudno przyznać się do PSL, chcę przypomnieć jak musieli żyć i pracować nasi poprzednicy. Dziś działamy w warunkach komfortowych. Jestem spokojny o Polskie Stronnictwo Ludowe dlatego, że za moimi plecami jest jeszcze wiele młodszych pokoleń Ludowców, którzy będą zapewniać ten ciąg wielkiej historii ruchu, który od 120 lat budowany był przez naszych poprzedników. Wielu już stawiało krzyżyk na PSL wielokrotnie. To się nigdy jeszcze nie potwierdziło. Przypomnę, że PSL jest jedyną partią polityczną, która od 1989 roku jest niezmiennie pod tym samym szyldem, pod tą samą nazwą i tym samym sztandarem. Partie pojawiają się, znikają, a PSL jest. Jesteśmy rozjemcą na polskiej scenie politycznej.
 
Europoseł wskazał również zagrożenia wynikające z funkcjonowania w UE.- Zagrożeń jest oczywiście bardzo dużo – zewnętrznych i wewnętrznych. Zewnętrzne to chociażby to, co dzieję się obecnie za naszą wschodnią granicą. Widzimy zagrożenie związane z niepewną sytuacją na bliskim wschodzie, z falą emigracji czy zamachami terrorystycznymi, które w 2015 i 2016 roku dotknęły Europę. Ale mamy też własne zagrożenia, takie jak zalew populizmu w UE i poszczególnych krajach członkowskich oraz chęć szukania winnego i wskazywania w każdym możliwym przypadku Unii. Nie jest ona doskonałym tworem, ale jest tym, co gwarantuje spokój i bezpieczeństwo. Tych zagrożeń jest sporo, ale ja nie mam wątpliwości, że powinniśmy sobie z nimi radzić jako wspólnota państw narodowych. Federalizm, jakim się nas straszy to jest margines głosów. Nie można zapominać, że najdłuższy okres pokoju w Europie przypada właśnie na te 70 lat, kiedy narody potrafiły zjednoczyć się w Unii Europejskiej.
 
Podczas uroczystości Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej PSL uhonorował Jana Golona z Mełgwi medalem 120 lecia PSL za wybitne zasługi dla Ruchu Ludowego.Wśród przybyłych gości znaleźli się: Dariusz Moczulewski Proboszcz Parafii Świętego Wita w Mełgwi, Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie Daniel Słowik, Dyrektor departamentu Urzędu Marszałkowskiego Michał Zdun, Członkowie zarządu powiatu Świdnickiego: Magdalena Narodowiec, Jakub Osina, Leszek Czechowski oraz sekretarz starostwa Mariusz Wilk, Wójt Mełgwi Ryszard Podlodowski oraz zastępca wójta Elżbieta Korbus. W imieniu Wójta Gminy Trawniki pojawił się zastępca wójta Daniel Baj. Przybyli również radni, sołtysi, a także prezesi i naczelnicy ochotniczych straży pożarnych oraz przedsiębiorcy.
Spotkanie swoim występem uświetniły panie z zespołu Kalina Folk.
D. C.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close