AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Powiat nie dopłaci do nauczycielskich pensji

Początek roku to dla samorządów, będących organami prowadzącymi szkoły czas analiz finansowych pensji wypłaconych nauczycielom w poprzednim roku. Karta Nauczyciela zobowiązuje bowiem do wypłacenia nauczycielom do końca stycznia jednorazowego dodatku uzupełniającego, jeśli nie otrzymali gwarantowanych ustawą średnich wynagrodzeń na poziomie danego stopnia awansu zawodowego w roku poprzedzającym.
Powiat Świdnicki jest organem prowadzącym 5 szkół ponadgimnazjalnych, 2 ośrodków szkolno-wychowawczych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przypomnijmy, że w  2015 roku nauczyciele stażyści i nauczyciele mianowani otrzymali prawie 75 tys. zł wyrównania. W tym roku nie ma potrzeby wyrównywania nauczycielom wypłaconych w ubiegłym roku wynagrodzeń.
-W 2016 r. wypłaciliśmy naszym nauczycielom wyższe niż gwarantowane ustawą średnie wynagrodzenia na wszystkich stopniach awansu – mówi wicestarosta Waldemar Białowąs – dlatego też powiat nie musi wyrównywać ich wypłatą dodatków. Jest to przede wszystkim zasługa sprawnego zarządzania placówkami przez ich dyrektorów – podkreśla wicestarosta.
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w terminie do 10 lutego samorząd sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy o ile wystąpiła. Następnie przedkłada sprawozdanie, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
 
(dp)
 

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close