AKTUALNOŚCI

Nowy partner naszych szkół

9 lutego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się spotkanie dotyczące współpracy pomiędzy uczelnią a Powiatem Świdnickim. Delegację złożoną z dyrektorów szkół i placówek oświatowych  z terenu powiatu  oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkoły– Waldemara Białowąsa – wicestarosty oraz Joanny Kulikowskiej – pracownika Wydziału Edukacji gościła Kanclerz uczelni – Teresa Bogacka.
Podczas spotkania omówiono warunki podpisania porozumienia, które w najbliższym czasie zostanie podpisane oraz przedyskutowano rysujące się możliwości współpracy. Uczelnia zobowiązała się udostępniać uczniom pracownie i pomoce dydaktyczne, umożliwiać uczniom i nauczycielom udział w seminariach i innych zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni, w celu poznania najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Wicestarosta  wyraził gotowość przyjmowania studentów uczelni do szkół z terenu powiatu na praktyki przewidziane programem studiów.  Strony porozumienia będą  się wspierać pod względem merytorycznym i organizacyjnym przy realizacji projektów oraz przy opracowywaniu wszelkich materiałów o charakterze naukowo-dydaktycznym.

– To dla nas niezwykle cenna współpraca – mówił Waldemar Białowąs – uczelnia posiada doskonale wyposażone pracownie oraz świetnie przygotowaną kadrę dydaktyczną. Z pewnością na wielu polach będziemy dla siebie wartościowymi partnerami. Ramy współpracy zostaną określone w przygotowywanym porozumieniu – podkreślił wicestarosta.

Podczas wizyty dyrektorzy  szkół zapoznali się z bogatą ofertą uczelni, zwiedzili bibliotekę, Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie – Centrum Edukacji Technicznej HAAS, Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Inżynierii Odwrotnej oraz Laboratorium Diagnostyki Materiałów i Konstrukcji.
Następne spotkanie zaplanowano na koniec lutego. Wówczas zostanie podpisane zostanie porozumienie między WSEI, a Powiatem Świdnickim i jego szkołami ponadgimnazjalnymi.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close