AKTUALNOŚCI

Jaki był miniony rok według Policji? Statystyki potrafią zadziwić

Statystyki policyjne pokazują zaskakujące tendencje i pozwalają ocenić skuteczność działań policyjnych względem lat ubiegłych. Zobaczmy czy liczba przestępstw rośnie, w jakich obszarach możemy czuć się bezpieczniejsi. Raport ujawnia m.in. czy liczba nietrzeźwych kierowców maleje czy wzrasta, pokazuje który dzień tygodnia jest najniebezpieczniejszy na drogach powiatu świdnickiego i ile spraw trafia rocznie do Sądu Rodzinnego.
Na wczorajszym posiedzeniu Rady Powiatu Świdnickiego Komendant Powiatowy Policji w Świdniku insp. Grzegorz Hołub przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu świdnickiego w 2016 roku. Oto jak przedstawiają się statystyki z 2016 rok:
Bezpieczeństwa na terenie powiatu świdnickiego strzeże łącznie 122 policjantów. Biorąc pod uwagę woj. lubelskie, można stwierdzić, że rok 2016 jest kolejnym, w którym odnotowuje się ujemną dynamikę przestępstw. Stwierdzono o 8,9 % mniej przestępstw niż w 2015 roku. Odnotowano też spadek liczby nieletnich sprawców.
Wśród ustalonych sprawców przestępstw 176 zostało zatrzymanych na gorącym uczynku. W 2015 r. było ich aż 236.
Największy wzrost dynamiki przestępstw wystąpił w kategorii przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu tj. rozboje i wymuszenia rozbójnicze, bójki i pobicia oraz uszczerbek na zdrowiu i kategorii przestępczości narkotykowej. Natomiast spadek liczby przestępstw odnotowano w kategorii przeciw mieniu.
Ponadto w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie, wszczęto 77 postępowań przygotowawczych (35 w KP Piaski), z których 37 zakończyło się w Sądzie. Dla porównania w 2015 roku policjanci KPP Świdnik wszczęli łącznie 100 postępowań, z czego 39 zostało wszczętych przez policjantów w Piaskach.
W związku z ujawnieniem patologii w rodzinie, przejawianiem demoralizacji przez nieletnich i popełnianiu przez nich czynów karalnych, sporządzono 70 wniosków do Sądu Rodzinnego. Rok wcześniej było ich aż 91.
W 2016 r. na terenie całego kraju wdrożono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najwięcej zgłoszeń w Świdniku dotyczących nieprawidłowego parkowania dotyczy rejonu ulic: Wiśniowa oraz Cisowa. Ponadto kilkanaście razy oznaczono niewłaściwą organizację ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Klonowa – Aleja Lotników Polskich. W odniesieniu do rejonu obsługiwanego przez Komisariat Policji w Piaskach, przeważająca liczba zgłoszeń dotyczy przekraczania prędkości wyłącznie w dwóch miejscach – w Kolonii Trawniki oraz w Pełczynie.
Realizując działania profilaktyczne i prewencyjne Policji w 2016 r. przeprowadzono łącznie 148 spotkań z dziećmi i młodzieżą.
Od kilku lat realizowane są także programy prewencyjne, takie jak „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna droga” czy „Uwaga Pies”.
Ubiegłoroczne debaty w szczególności poświęcone były problematyce cyberprzestępczości, cyberprzemocy oraz dopalaczy. W 2016 r. szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
W zeszłym roku na drogach powiatu doszło do 35 wypadków, w których 7 osób poniosło śmierć (wszystkie na miejscu zdarzenia), a 29 odniosło obrażenia. Zarejestrowano też 493 kolizje drogowe. W stosunku do roku 2015 odnotowano wzrost ilości wypadków drogowych o 2, wzrost liczby zabitych o 4 osoby, wzrost kolizji drogowych o 17, natomiast spadek ilości rannych o 4 osoby.
Do największej liczby zdarzeń drogowych dochodzi w gminie Świdnik. Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w gminie Trawniki.
Z analizy wynika, że wzrost ilości zdarzeń widoczne są na wiosnę i na jesieni – przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w zmieniającej się pogodzie, a co za tym idzie w zmieniających się warunkach na drodze. Po zimie przychodzi ocieplenie, pozornie stan jezdni pozwala na szybszą jazdę, jednak jest to sytuacja złudna. Podobna sytuacja ma się w okresie jesiennym, gdzie kierujący przyzwyczajeni do doskonałych warunków, nie dostosowują stylu i techniki jazdy do odmiennych warunków.
Podobnie jak w przypadku lat ubiegłych sytuacja w rozbiciu na dni tygodnia każdego roku ulega zmianie. W 2016 r. najwięcej wypadków drogowych zdarzyło się w sobotę i wtorek. Za najbardziej zagrożony dzień biorąc pod uwagę łączną liczbę ofiar, przyjęto sobotę. Zanalizowano też godziny występowania zdarzeń drogowych. Widać tu, że zagrożenie rośnie od godz. 11.00 do godz. 18.00, by osiągnąć szczyt o godz. 15.00.
W obszarze sprawcy zdarzenia, niezmiennie na przestrzeni lat, do największej ilości zdarzeń dochodzi z winy kierującego (79,5 %). Sprawcy zdarzeń to osoby w wieku od 20 do 40 lat.
Policjanci KPP w Świdniku ujawnili 151 nietrzeźwych kierujących. Rok wcześniej było ich 226.
Dzięki wsparciu lokalnych samorządów w 2016 roku sfinansowano 120 służb ponadnormatywnych. Ponadto komenda w Świdniku otrzymała wsparcie w wysokości 65 000 zł na zakup dwóch pojazdów służbowych.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button