AKTUALNOŚCI

Nowe samochody dla niepełnosprawnych w Powiatowych Domach Pomocy Społecznej

11 sierpnia 2016 roku starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk i Leszek Czechowski, członek zarządu powiatu podpisali w Lublinie umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. We wtorek 14 marca miało miejsce przekazanie dwóch aut dla Domu Pomocy Społecznej w Świdniku i Wygnanowicach. Starostwo powiatowe reprezentował Leszek Czechowski, z ramienia PFRON-u pełnomocnik zarządu w Lublinie Jerzy Dębski. W spotkaniu również uczestniczyła Dyrektor DPS-u w Wygnanowicach Danuta Wrzołek oraz dyrektorzy DPS-u w Świdniku Aleksander Piechnik i Janusz Kukiełka. Zakup samochodów możliwy był dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z środków PFRON-u w wysokości 130 tys. zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Poziom dofinansowania w ramach projektu wyniósł prawie 50% wartości zakupionych aut, a koszt całkowity obu aut to 275 tys. zł z czego powiat dołożył 145 tys. zł. Samochody będą wykorzystywane przez DPS do przewozu mieszkańców na konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, na wyjazdy o charakterze kulturalno-oświatowym, na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne. – W najbliższych dniach planujemy złożyć następny wniosek do PFRON-u na dofinansowanie kolejnych dwóch aut dla osób niepełnosprawnych. Tym razem  samochody maja trafić do DPS-u w Krzesimowie i  DPS-u w Świdniku. Przypuszczalny koszt zakupu będzie oscylował w kwocie 300 tys., przy czym  planujemy otrzymać dofinansowanie ponad 50% tej kwoty – informuje starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Reklama