AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Uczniu- pracując ucz się zawodu

W ubiegłym tygodniu w Sali konferencyjnej internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku odbyła się konferencja pt. „Dualny system kształcenia a refundacja”. Gospodarzem był świdnicki Ochotniczy Hufiec Pracy, zaś w roli prelegentów wystąpił dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie Tomasz Kopyciński oraz Beata Kuwałek odpowiedzialna za rozliczanie refundacji kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników. Przedstawiciele lubelskiej Komendy zachęcali do skorzystania z oferty OHP. Ochotnicze Hufce Pracy są publiczną instytucją rynku pracy, realizującą zadania państwa w obszarze polityki społecznej oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia. OHP oferują: uzupełnienie wykształcenia, pracę, szkolenia, opiekę pedagogów, pomoc doradców zawodowych, wsparcie psychologów, udział w projektach Unii Europejskiej.
Dualny system kształcenia polega na nauce zawodu organizowanej przez pracodawcę oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym lub formach pozaszkolnych. Taka forma kształcenia jest bardzo popularna u naszych zachodnich sąsiadów.
Piotr Gawryszczak podkreślał rolę profesjonalnego doradztwa zawodowego, które pozwoli uczniom wybierać zawody dobrze przygotowujące do pracy. – OHP realizują obecnie milionowe projekty, organizują kształcenie w ciekawych, unikalnych i poszukiwanych również na rynkach zachodnich zawodach, jak np. strzecharz – dodawał – dają młodocianym pracownikom możliwość zdobycia praktyki zawodowej w Polsce i za granicą, a nauka zawodu połączona jest zawsze z atrakcyjnymi formami spędzania czasu wolnego.

OHP na Lubelszczyźnie oferują m.in. usługi gastronomiczno-hotelarskie, usługi stolarskie, remontowo-budowlane, czy usługi szkoleniowe.
– Wśród licznych korzyści jakie daje pracodawcom zatrudnienie młodocianych pracowników, którzy jednocześnie kształcą się w określonym zawodzie znajduje się przede wszystkim możliwość zrefundowania kosztów zatrudnienia takiego pracownika – mówiła Beata Kuwałek – odpowiedni wniosek można złożyć w Komendzie OHP.
W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku: dyrektor Marcin Troć oraz Maria Siergiej oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu powiatu.
Starostwo Powiatowe reprezentował wicestarosta Waldemar Białowąs, który zachęcał do współpracy z samorządem, który zna potrzeby pracodawców. – Dualny system kształcenia jaki zapewniają Ochotnicze Hufce Pracy umożliwia uczniowi bezpośredni kontakt z rynkiem pracy – mówił wicestarosta – zdobyte w młodym wieku doświadczenie zawodowe to stabilna pozycja na rynku pracy w przyszłości.

(dp)

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button