AKTUALNOŚCI

Prezes Portu Lotniczego Lublin popełnił oszustwo przetargowe?

Ustalenia CBA wskazują, że Prezes Portu Lotniczego Lublin SA świadomie popełnił oszustwo przetargowe. Sprawa dotyczy zamówienia samorządu wojewódzkiego na zakup biletów lotniczych za ponad 1,25 mln zł. CBA składa zawiadomienie do prokuratury.

Delegatura CBA w Lublinie kontrolowała przetarg o wartości 1 mln 251 tys. zł na usługi rezerwacji i zakupu biletów na przewozy lotnicze na potrzeby projektu marketingowego Województwa Lubelskiego. Do zamawiającego urzędu wpłynęło osiem ofert, w tym oferta złożona przez Port Lotniczy Lublin SA (PLL SA), która została wybrana.

Oferenci, zgodnie z SIWZ, musieli spełnić określone warunki. Jeden z nich dotyczył należytego wykonywania usług. Port Lotniczy Lublin SA do swojej oferty załączył podpisane przez Prezesa dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Znalazła się tam informacja o usługach świadczonych przez lotnisko na rzecz rumuńskich linii SC Carpatair SA- z adnotacją, że umowa trwa, jest cały czas należycie realizowana.

Ta umowa została jednak wypowiedziana przez rumuńskiego przewoźnika już wcześniej, we wrześniu 2014 roku w następstwie braku zapłat po stronie Portu Lotniczego. Trudno tu mówić zatem o jej należytym, bieżącym wykonywaniu.

PLL SA dołączyło do oferty poświadczoną przez Prezesa Zarządu za zgodność z oryginałem kopię umowy z Carpatair. Po zbadaniu okazało się, że poświadczona kopia znacząco różni się od oryginalnej umowy. W kopii brakowało treści odnoszących się do depozytu – czyli 400 tys. Euro, które zostały stracone przez PLL SA na rzecz rumuńskiego przewoźnika.

reklama reklama

Ustalenia funkcjonariuszy CBA wskazują, że Prezes PLL SA w sposób świadomy wskazywał w swojej ofercie na nieprawdziwe okoliczności w celu uzyskania zamówienia publicznego.

CBA złożyło zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Lublinie o możliwości popełnienia przez Prezesa przestępstwa oszustwa przetargowego, należącego do kategorii przestępstw gospodarczych. CBA jednocześnie wniosło do prokuratury o powierzenie przeprowadzenia postępowania w całości Delegaturze CBA w Lublinie.

Źródło: CBA

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button