AKTUALNOŚCI

Renta rodzinna tylko za faktyczną naukę

Dostajesz rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Skończyłeś szkołę albo skreślili Cię z listy uczniów lub studentów? Szybko poinformuj o tym ZUS.
Rentę rodzinną mogą dostawać między innymi dzieci po zmarłych rodzicach ubezpieczonych w ZUS. Dziecko może pobierać świadczenie do 16 roku życia. Jeśli jest starsze, otrzymuje rentę rodzinną pod warunkiem kontynuowana nauki. Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są wydawane na rok.
Pieczątka w legitymacji szkolnej to za mało
Niektórzy przerywają naukę w trakcie roku szkolnego lub akademickiego – jedni z własnej woli, innych to szkoła skreśla z listy uczniów lub studentów. W takiej sytuacji osoba pobierająca rentę rodzinną ma obowiązek jak najszybciej poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu nauki. Zakład przestaje wtedy wypłacać świadczenie.
Nie każdy pamięta, że trzeba zgłosić instytucji przerwę w kształceniu. – Niektórzy wręcz liczą, że nie dowiemy się o niej i że dalej będą dostawać świadczenie. Nic bardziej mylnego. Zakład może wystąpić do szkoły lub uczelni z prośbą o weryfikację statusu ucznia lub studenta – wyjaśnia zastępca dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie, Marta Strus. Renta rodzinna pobrana za okres po przerwaniu lub zakończeniu nauki to świadczenie nienależne. To znaczy, że trzeba będzie je zwrócić i to z odsetkami.
Zwrot świadczenia może być sporym obciążeniem finansowym, dlatego Oddział ZUS w Lublinie przygotowuje ulotki dla uczniów i studentów, którzy zgłoszą się z wnioskiem o rentę rodzinną. – W ulotce informujemy w prostych słowach, że o przerwaniu i zakończeniu nauki trzeba niezwłocznie powiadomić ZUS. Przypominamy jakie są konsekwencje zaniedbania tego obowiązku – dodaje dyrektor Strus. Podobne informacje można znaleźć również w pouczeniu do decyzji o przyznaniu renty.
Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. Świadczenie przysługuje także wdowom i wdowcom po zmarłych małżonkach.
W Polsce renty rodzinne pobiera 1,2 mln osób. Mniej więcej co siódma z nich ma do 25 lat. W województwie lubelskim na koniec ubiegłego roku było ponad 54,5 tys. osób uprawnionych do renty rodzinnej. Przeciętne świadczenie wynosiło tu ok. 1653 zł.
 
ZUS Lublin
 

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Reklama