AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Oj działo się wczoraj na Dniu Otwartych Drzwi

Wczoraj w Poradni Psychologiczno—Pedagogicznej w Świdniku odbył się Dzień Drzwi Otwartych.
Dyrektor Dariusz Szałaj powitał przybyłych gości i zapoznał z bogatą ofertą zajęć terapeutycznych  prowadzonych przez psychologów, pedagogów i logopedów na terenie Poradni oraz placówek oświatowych, którymi Poradnia się opiekuje.
Oferta Poradni to oprócz diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych, szereg oddziaływań mających na celu ich niwelowanie lub zapobieganie.
Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku swoją opieką otaczają dzieci, młodzież, nauczycieli oraz rodziców z ponad siedemdziesięciu przedszkoli i szkół mieszczących się na terenie Powiatu Świdnickiego, a więc miasta Świdnik, gmin Piaski, Trawniki, Rybczewice i Mełgiew.
Wczoraj zaprezentowano kilka form pracy w celu przybliżenia ich szerszemu gremium.
 
Podczas Dnia Otwartego odbyły się zajęcia „Super zabawa”. Dzieci z grupy przedszkolnej świetnie bawiły się podczas zajęć przygotowanych przez Elżbietę Smolińską – psycholog i Katarzynę Jasińską – logopedę. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały dyplomy oraz baloniki i z uśmiechem na ustach wracały do domu.
Kolejne zajęcia jakie się odbyły dotyczyły terapii Biofeadback. Podczas spotkania z psychologiem rodzic i dziecko dowiedzieli się na czym polega terapia Biofeadback, mieli okazję przekonać się, że metoda ta jest atrakcyjna dla dziecka.
Przeprowadzone zostały konsultacje pedagogiczne. Zaprezentowano zestaw pomocy dydaktycznych do nauki ortografii, udzielono instruktaży w zakresie metod pracy z uczniami gimnazjum mającymi trudności w poprawnym pisaniu. Konsultacje przeprowadziły Małgorzata Trześniewska – pedagog – logopeda, Barbara Błaszczak-Osina – pedagog, Agata Nazarewicz-Jonko—pedagog, neurologopeda, terapeuta SI.
Odbyły się też konsultacje logopedyczne,  podczas których udzielono porad rodzicom zaniepokojonym problemami związanymi z ubytkiem słuchu u dziecka w wieku przedszkolnym. Wskazano konieczne działania diagnostyczne, uczulono na ewentualne trudności w uczeniu się generowane wadą słuchu.
Największą popularnością cieszyły się zajęcia  otwarte pod nazwą ,,Wielozmysłowa stymulacja z elementami terapii ręki’’ prowadzone przez Teresę Dobek –psychologa i Danutę Walczak – pedagoga. W zajęciach wzięły udział dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Świdniku z grupy „0”. Dzieci poznały różne rodzaje aktywności, chętnie podejmowały działania twórcze z wykorzystaniem wielorakich pomocy, które oddziaływały na wszystkie zmyły: wzrok, słuch, dotyk i ruch. Wśród pomocy terapeutycznych znalazły się: zestaw do ćwiczeń małej motoryki, przyrząd i formy do formowania masy plastycznej, oraz zestawy do stymulacji wielozmysłowej. Dzieci w wyznaczonej ,,strefie zmysłów” odczuwały bliskość bodźców płynących z różnych przedmiotów wzmacniających  ogólny rozwój umysłowy dziecka  oraz wspierających wielozmysłową percepcję. Poprzez te zajęcia dzieci oswajały się z różnymi bodźcami, dającymi im lepsze rozumienie otoczenia, mogły osiągnąć stan relaksu. Dodatkowym i ważnym walorem zajęć była dobra zabawa, uśmiech oraz przeżycie sukcesu, przez każdego uczestnika.
W salach terapeutycznych przy ul. Wyszyńskiego 14  gdzie prowadzone są zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym – pedagodzy Bożena Potępska i Urszula Celińska  przygotowały i udostępniły zainteresowanym pomoce dydaktyczne, wykazy literatury i zestawy ćwiczeń wspomagających rozwój grafomotoryki i sprawności manualnej, oraz tak zwanej dużej motoryki – dla dzieci głównie w wieku przedszkolnym. Ponadto zainteresowani mogli zasięgnąć porad, konsultacji indywidualnych dotyczących kinezjologii edukacyjnej, poznać ćwiczenia stymulujące pracę obu półkul mózgowych. Istniała także możliwość poznania pomocy edukacyjnych ćwiczących funkcje intelektualne i percepcyjno- motoryczne, a także zasięgnięcia porad dotyczących dojrzałości szkolnej.
W godzinach popołudniowych Dorota Grabowska-Oleszczuk udzielała bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych, a wspólnie z Beatą Adamek-Stawczyk były przeprowadzone otwarte zajęcia z dziećmi z ADHD pn. „Trening Umiejętności Społecznych” oraz otwarte zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi z ryzyka dysleksji „Rozwój i Równowaga”.
Po zajęciach rodzice mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych.
 
(PPP w Świdniku)
 
 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button