AKTUALNOŚCI

Program dla sprawców przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku planuje rozpoczęcie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Program ma na celu pomoc w przemianie osób stosujących przemoc w różnych formach a zajęcia odbywać się mają w formie cyklu 23 spotkań lub konsultacji indywidualnych. Rekrutacja do programu już trwa a termin rozpoczęcia planowany jest na lipiec 2017r. Zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Kolejowej 5 w Świdniku lub telefonicznie pod nr telefonu 81 467 00 77.
Uczestnictwo w programie pozwala na uzupełnienie wiedzy i daje szansę na skuteczną autokorektę negatywnych zachowań w przyszłości.
Program skierowany jest do:
– osób skazanych prawomocnym wyrokiem z przestępstwo z art. 201 i 207par1 kodeksu karnego lub o inne przestępstwo stwierdzające sprawstwo przemocy;
– osób warunkowo zwolnionych z obycia reszty kary pozbawienia wolności jak i korzystające z zawieszenia jej wykonania;
– osób u których wdrożono procedurę Niebieskiej Karty;
– osób wyrażających dobrowolną chęć wzięcia udziału w programie.
Program składa się z 23 spotkań grupowych oraz konsultacji indywidualnych. Spotkania indywidualne mają na celu diagnozę osobową, wsparcie i motywowanie do zmiany postawy. Wszelkie informacje i szczegóły programu dostępne są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świdniku przy ul. Kolejowej 5 i pod numerem telefonu 81 467 00 77. Osobą do kontaktu jest Anna Modrzejewska.
 
E.D.

Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również

Close
Back to top button
Close