AKTUALNOŚCI

Zainwestują w poprawę opieki zdrowotnej

Wczoraj na sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Świdniku przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia przez Powiat Świdnicki w Świdniku kredytu bankowego w wysokości 2.622.612,50 zł, planowanego do zaciągnięcia przez SP ZOZ. Środki te zostaną przeznaczone na wkład własny do 3 projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a są to:
–  Infrastruktura Ochrony Zdrowia – Działanie 13.1 „Poprawa jakości udzielonych świadczeń zdrowotnych poprzez przeprowadzenie prac remontowo – budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie w sprzęt medyczny Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik”,
–  Cyfrowe Lubelskie – Działanie 2.1 „Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego SP ZOZ Świdnik ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych”,
– Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim”.
Dzięki realizacji projektów możliwe będzie uzyskanie bezzwrotnych środków unijnych w wysokości 6.455.225,00 zł oraz podniesienie jakości usług i świadczeń wykonywanych przez SP ZOZ w Świdniku.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button