AKTUALNOŚCIEDUKACJASPORT

Szkoła kluczowych kompetencji – Zespół Szkół w Trawnikach!

Kameralny trawnicki Zespół Szkół to nowoczesna placówka kształcąca co roku ok 600 uczniów w różnorodnych zawodach. Poza zawodami takimi jak piekarz, cukiernik, elektryk, w szkole można zdobyć zawód technika transportu kolejowego, czy automatyka sterowania ruchem kolejowym. Sztandarowymi kierunkami kształcenia są zawody górnicze – technik górnictwa podziemnego i technik górnictwa odkrywkowego. Szkoła jest też Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, a od ubiegłego roku koordynatorem wojewódzkim Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Placówka skutecznie aplikuje o fundusze unijne. Aktualnie realizowane są dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ostatnich dniach w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umów na realizację projektów o łącznej wartości 570 tys. zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 520 tys. zł.
W ramach działania 12.2. Kształcenie ogólne realizowany jest projekt: „Szkoła kluczowych kompetencji – poprawa jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej  przy Zespole Szkół w Trawnikach” na łączną kwotę: 258 710,88 zł. W ramach projektu odbędą się dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze, językowe, IT, doradztwo zawodowe, kursy doskonalące dla nauczycieli podnoszące kwalifikacje z zakresu korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Celem projektu jest też tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce W związku z tym szkoła zakupi sprzęt do pracowni IT oraz wyposażenie pracowni do  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe realizowany jest projekt pn: „Aktywni zawodowcy. Poniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach” o wartości: 309 347,50 zł. Uczniowie odbędą m.in. płatne staże w przedsiębiorstwach, będą mieć możliwość odbycia bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B, zajęć z inżynierii projektowania komputerowego 2D i 3D, szkolenia z obsługi kas fiskalnych, obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.  Będzie można również odbyć szkolenie montera stolarki budowlanej, kurs barmański, czy zajęcia przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych: cukiernik, kucharz, fryzjer, piekarz. Szkoła zakupi profesjonalny sprzęt do pracowni  mechanicznej, kucharskiej, handlowej oraz sprzęt IT.
Dzięki projektom szkoła zostanie doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a uczniowie i nauczyciele zdobędą nowe kompetencje i umiejętności.
Pieniądze, które z funduszy unijnych trafiają wprost do uczniów stanowią niewątpliwą zachętę dla gimnazjalistów do podjęcia nauki w ZS w Trawnikach. Zaprasza  do tego również wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs – To szkoła kształcąca w wielu zawodach poszukiwanych na rynku pracy i chętnie podejmująca współpracę z przedsiębiorcami. Podkreślić trzeba współpracę z Przewozami Regionalnymi, Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Piaskach, czy spółką PD CO, budującą Kopalnię im. J. Karskiego w Powiecie Chełmskim – mówi wicestarosta – te działania przynoszą wymierne efekty w postaci zatrudnienia absolwentów tej szkoły.

Uczniowie mają do dyspozycji internat, posiadający 100 miejsc noclegowych oraz nowoczesne obiekty sportowe. Nowo powstały kompleks sportowy w Trawnikach składa się z: boiska do mini piłki nożnej, piłki ręcznej, z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki i 4-torowej bieżni o długości 60 m, pokrytej nawierzchnią syntetyczną poliuretanową i skoczni do skoku w dal. Poza tym powstały też nowe chodniki i oświetlenie. Inwestycję, której koszt to 600 tys. zł w całości sfinansował Powiat Świdnicki. Od niedawna na kibiców czekają nowe trybuny, z których mogą dopingować zawodników na boisku.
– Nasze wielofunkcyjne boisko tętni życiem.- mówi dyrektor Zespołu Szkół Katarzyna Balcerek – naszym założeniem było, aby ten obiekt jednoczył lokalną społeczność, był miejscem spotkań i sportowych emocji. Serdecznie zapraszamy do korzystania z boiska również w okresie wakacji, a gimnazjalistów do podjęcia nauki w placówce, dającej wiele możliwości – zachęca dyrektor Balcerek.

(dp)

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button