AKTUALNOŚCI

Kolejne dwa samochody trafią do podopiecznych domów pomocy społecznej.

Obecnie powiatowe DPS-y posiadają dwa nowe samochody, teraz będą miały ich cztery. 14 marca tego roku miało miejsce przekazanie aut dla Domu Pomocy Społecznej w Świdniku i Wygnanowicach. Teraz kolejne dwa samochody trafia do DPS-u w Świdniku i Krzesimowie.
Pierwsze dwa wnioski zostały złożone na początku sierpnia 2016 roku, a 14 marca 2017 roku miało miejsce przekazanie dwóch pierwszych aut dla Domu Pomocy Społecznej w Świdniku i Wygnanowicach. Zakup samochodów możliwy był dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z środków PFRON-u w wysokości 130 tys. zł Poziom dofinansowania wyniósł prawie 50% wartości zakupionych aut, a koszt całkowity obu aut to 275 tys. zł z czego powiat dołożył 145 tys. zł. Wtedy już starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk  informował – W najbliższych dniach planujemy złożyć następny wniosek do PFRON-u na dofinansowanie kolejnych dwóch aut dla osób niepełnosprawnych. Tym razem  samochody maja trafić do DPS-u w Krzesimowie i  DPS-u w Świdniku.
Dziś w siedzibie Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk wspólnie z Leszkiem Czechowskim – etatowym członkiem zarządu i Dyrektorem Lubelskiego Oddziału PFRON Jerzym Dębskim podpisali umowę dotyczącą wniosku o dofinansowanie 2 projektów. Oba wnioski złożyli 15 marca tego roku. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszaru D działania likwidacji barier transportowych. Decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON uzyskali dofinansowanie w wysokości   160.000,00 zł po 80.000,00 zł., na każdy projekt. Dzięki temu możliwy będzie zakup 2 samochodów typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przebywających w Domach Pomocy Społecznej w Świdniku i Krzesimowie. Samochody będą wykorzystywane przez DPS do przewozu pensjonariuszy na konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, na wyjazdy o charakterze kulturalno-oświatowym, na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button