AKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKAŻYCIE I STYL

Głosuj na „Sołtysa Roku 2017”

Zagłosuj w plebiscycie na jednego z pięciu kandydatów i wygraj nagrodę. O to kandydaci, na których głosujemy w Plebiscycie na „Sołtysa Roku 2017”. Organizatorem konkursu są Starosta Świdnicki i Przegląd Świdnicki wraz z lsw24.pl.  Plebiscyt jest okazją na pokazanie i uhonorowanie prężnych, odważnych i zaangażowanych sołtysów. Zagłosuj na swojego kandydata i wygraj tableta!

Głosowanie trwa  do 10 listopada 2017 r. – na kuponach wydrukowanych w październikowym wydaniu „Przeglądu Świdnickiego”. Wypełnione kupony z podaniem imienia i nazwiska kandydata na Sołtysa roku 2017 oraz imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu osoby głosującej na sołtysa,  należy wrzucać do urny oznaczonej plakatem: „Tutaj oddaj głos na „Sołtysa Roku 2017”. Urny na głosy dostępne będą w budynkach: Starostwa Powiatowego w Świdniku, Urzędu Gminy Mełgiew, Urzędu Miejskiego w Piaskach,  Urzędu Gminy Rybczewice, Urzędu Gminy Trawniki i w wybranych sklepach na terenie Powiatu Świdnickiego.
Ogłoszenie wyniku konkursu na „Sołtysa Roku 2017” nastąpi 18 listopada. Spośród głosujących na „Sołtysa Roku 2017″  zostanie wybrana jedna osoba, która w nagrodę otrzyma tablet.
 
Nr 1.
Pani Agnieszka Skomorowska – sołtys Piask Wielkich, (Gmina Piaski). To już III jej kadencja, stanowisko objęła w 2006 r.
Dzięki nim Pani sołtys udało się zainicjować i zrealizować następujące inwestycje: budowę oświetlenia przy drodze wiejskiej, budowę sieci wodociągowej. Możliwy był także udział znacznej większości mieszkańców sołectwa w programie OZE.
Pani Agnieszka wspólnie z mieszkańcami organizuje coroczne imprezy integracyjne dla lokalnej społeczności („Opłatek”, „Spotkanie Wielkanocne”, Mszę Św. Polową tzw. „Poświęcenie pól”) oraz dyskusje na bieżące tematy. Pani sołtys prowadzi także dodatkową działalność społeczną – jest zastępcą przewodniczącego  Koła Gospodyń Wiejskich w Piaskach Wielkich. W przyszłości pani sołtys planuje oświetlenie pozostałych dróg sołectwa, remont dróg
Pani sołtys jest osobą gotową do współpracy z każdym. To osoba otwarta na nowe pomysły, a jej oddanie się swojej „małej ojczyźnie”, jest widoczne przy wszelkich działaniach- zarówno obowiązkowych jak i pozostałych, poświęcając się w 100 % drugiej osobie.
 
Nr 2.
Pani Agnieszka Staniak – sołtys Ewopola (Gmina Trawniki). Stanowisko objęła w 2015 r. i jest to jej pierwsza kadencja.
Dzięki wykorzystaniu finansowania z funduszu sołeckiego pani sołtys udało się przeprowadzić następujące inwestycje: wybudowano plac zabaw dla dzieci, w budynku dawnej szkoły wymieniono okna, postawiono drugą tablicę informacyjną. Łączna wartość tych inwestycji to 25 tys. zł.
Pani Agnieszka wspólnie z mieszkańcami zajmowała się organizacją akcji społecznych, dzięki którym m.in. udało się uporządkować i pomalować sale w budynku dawnej szkoły, wspólnie  przygotowano też wieniec dożynkowy.
Pani Sołtys planuje kolejne inwestycje w sołectwie, m.in. budowę wiaty przystankowej i dalszy remont budynku dawnej szkoły, w tym wymianę drzwi zewnętrznych, w celu zagospodarowania go na potrzeby mieszkańców.
Chociaż Ewopole jest najmniejszym sołectwem w gminie Trawniki, rozwija się bardzo prężnie. Powstało tu już kilka firm. Wieś staje się bardzo przedsiębiorcza, a jej mieszkańcy są aktywni zawodowo.
 
Nr 3.
Pani Barbara Wójcik – stanowisko sołtysa Biskupic (gmina Trawniki) zajmuje od 2011 roku. To już druga jej kadencja. Pani Sołtys jest również Radną Gminy Trawniki
Dzięki wykorzystaniu funduszu sołeckiego za jej kadencji zostały zainicjowane i zrealizowane następujące inwestycje: zainstalowanie oświetlenia ulicznego, remont z modernizacją i wyposażeniem świetlicy, budowa siłowni zewnętrznej, remont wokół pomnika poświęconego żołnierzom AK – miejsca pamięci, montaż  piłkochwytów na boisku sportowym, budowa wiaty przystankowej, budowa dróg wewnętrznych. Przybliżona wartość tych inwestycji  to170 tys. zł.
Pani sołtys wspólnie z mieszkańcami zajmowała się także organizacją biegów ulicznych Caritas i akcji sprzątania miejscowości oraz organizacją wielu imprez m.in.: Dnia Kobiet , Dnia Matki , Ostatków, wystaw i warsztatów dla młodzieży.
W przyszłości Pani Barbara planuje kolejne inwestycje, m.in.: budowę kanalizacji, dalsze oświetlenie ulic i budowę placu zabaw dla dzieci.
 
Nr 4.
Pani Anna Pytkasołtys Krzesimowa Drugiego (Gmina Mełgiew). Pani Anna pełni swoją funkcję od 2003 r., to już jej IV kadencja.
W sołectwie udało się zrealizować bądź zainicjować wiele inwestycji, w tym drogowych.  Zbudowany został też mini Orlik przy Szkole Podstawowej w Krzesimowie. Przeprowadzony został remont świetlico-remizy, zamontowano 6 lamp hybrydowych, zbudowano 11 przydomowych oczyszczalni ścieków, ogrodzono teren świetlicy, wybudowano grillo-wędzarnię z piecem chlebowym. Prowadzona jest także strona internetowa. Przybliżona wartość przeprowadzanych inwestycji to prawie 2mln zł.
Pani Sołtys aktywnie działa społecznie – jest założycielką i Prezesem Stowarzyszenia „Razem dla Krzesimowa”, a także Sekretarzem Koła Gospodyń Wiejskich. Jest Radną Gminy Mełgiew i Przewodniczącą Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji , Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Pani Anna wraz z mieszkańcami zajmowała się organizacją akcji społecznych, m.in. zbiórką wkładu własnego sołectwa do asfaltowania dróg. Przeprowadzono także prace porządkowe i remontowe w świetlico-remizie. Udało się także zorganizować szkolenie z języka angielskiego oraz wydać publikację „Smaki Króla Jana”. W 37 gospodarstwach domowych zamontowano instalacje solarne.
Pani sołtys planuje dokończenie asfaltowania dróg, budowa sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzesimowie, a także pozyskanie środków zewnętrznych na warsztaty i kursy ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i emerytów.
 
Nr 5.
Pan Józef Szymaniak – stanowisko sołtysa Rybczewic Pierwszych (gmina Rybczewice) zajmuje od 2002 r. To już jego piąta kadencja.
Dzięki wykorzystaniu funduszu sołeckiego za jego kadencji zostały zainicjowane i zrealizowane następujące inwestycje: remont mostu, poprawa dróg lokalnych, ustawienie tabliczek kierunkowych do posesji mieszkańców. Przybliżona wartość tych inwestycji  to prawie 83 tys. zł.
Pan sołtys wspólnie z mieszkańcami organizował akcje społeczne, np. mające na celu poprawę estetyki sołectwa (np. wycinka drzew). Aktywnie angażuje się w akcje informacyjne gminy Rybczewice. Pan Józef zajmuje się także dodatkową działalnością społeczną, m. in. pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnego OSP i jednocześnie sekretarza OSP w Rybczewicach reprezentując tę jednostkę w LGD „Dolina Giełczwi”.
W przyszłości Pan Józef planuje dalszą modernizację infrastruktury drogowej oraz poprawę odwodnienia dróg.
 
 
 
 
Numery porządkowe kandydatów wynikają z kolejności zgłoszeń.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button