AKTUALNOŚCI

O edukacji i drogach podczas XXXIX sesji Rady Powiatu

 Ostatniego dnia października odbyło się posiedzenie XXXIX sesji Rady Powiatu w Świdniku V kadencji. Sesja w dużej mierze poświęcona była edukacji, ale i inwestycjom drogowym.
Jak zwykle na początku starosta poinformował o działaniu zarządu pomiędzy sesjami, a także o realizacji uchwał Rady Powiatu w Świdniku podjętych na poprzedniej sesji. Podczas sesji dużo mówiło się o edukacji w powiecie świdnickim. Na początku poinformowano o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Świdniku oraz Stowarzyszenie Integracji Społecznej. Następnie szeroko omawiano funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych w powiecie, w roku szkolnym 2017/2018. Z danych wynika, że we wszystkich szkołach uczy się 1168 uczniów. Powiat Świdnicki jest organem prowadzącym dla 8 jednostek oświatowych. W efekcie naboru  w roku 2017/2018 utworzono 77 oddziałów. Najliczniejsze są klasy drugie, a największą popularnością cieszą się zawody: technik informatyk. To dobry rok dla powiatowych placówek edukacyjnych. – W ostatnim czasie oddaliśmy do użytku całoroczne korty tenisowe przy PCEZ, przy I LO powstaje hala sportowo – widowiskowa, a przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Świdniku powstał wyjątkowy plac zabaw. Dziesiątki milionów złotych wesprze naszych uczniów i kadrę nauczycielską, a wiem, że lepsze warunki pracy przekładają się na wyniki uczniów i nauczycieli. Myślę, że pozyskane środki nie byłyby tak duże, gdyby nie dobra współpraca dyrektorów szkół z organem prowadzącym, która przynosi uczniom wymierne korzyści – mówi wicestarosta Waldemar Białowąs. Wicestarosta przedstawił także stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
W dalszej części posiedzenia pojawiła się informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Świdniku dotycząca oświadczeń majątkowych radnych oraz informacja Starosty Świdnickiego dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych zobowiązanych do ich składania. Radni podjęli uchwały w sprawach: wskazania  przedstawicieli Rady Powiatu w Świdniku do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Świdnickim, powołania Rady Społecznej VII kadencji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku, udzielenia pomocy finansowej Gminie Rybczewice na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105759L w miejscowości Rybczewice Drugie gmina Rybczewice na odcinku od 0+000,00 km do 0+970,00 km”. Podjęto także uchwałę w sprawie  ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
Oto niektóre stawki obowiązujące w 2018 roku:
–  za usunięcie roweru lub motoroweru- 113 zł., za dobę przechowywania- 20 zł,
–  za usunięcie motocykla- 223 zł, za dobę przechowywania- 27 zł,
–  za usunięcie pojazdu do 3,5 t- 486 zł, za dobę przechowywania- 40 zł,
– za usunięcie pojazdu powyżej 3,5 t- 606 zł, za dobę przechowywania- 52 zł.
 
Kolejne uchwały dotyczyły zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017. Jak zwykle podczas sesji Rady Powiatu nie zabrakło pytań  i interpelacji od radnych.  Radny Ł. Reszka zapytał m. in. o remont ul. Racławickiej i gen. Maczka, a szczególnie o przebudowę oświetlenia.- Projekt na pewno będzie w tym zakresie- zapewnił starosta  Dariusz Kołodziejczyk.- Jesteśmy po ocenie formalnej dwóch etapów  ul. Racławickiej. Jest to pozytywna ocena wniosków, a to daje szansę, że te dwa zadania inwestycyjne będą dofinansowane- dodał starosta.
Radny F. Mróz dopytywał o budowę mostu w Mełgwi i terminarz prac.- Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec listopada. Poproszono mnie, by termin realizacji nie pokrywał się ze żniwami i tak się stało. Inwestycja nie jest zagrożona i przebiega zgodnie z harmonogramem- wyjaśnił starosta Dariusz Kołodziejczyk.
Radny B. Pejo powołując się na artykuły prasowe dopytywał o współpracę pomiędzy Starostwem Powiatowym w Świdniku, a Gminą Miejską Świdnik. Zarzucił starostwu opieszałość w wydawaniu pozwoleń na realizację inwestycji. Jako jedyny przykład podał opóźnioną decyzję w sprawie ZRiD, dotyczącą ul. Kusocińskiego. Odpowiedzi udzielił członek zarządu, Jakub Osina.-  W ostatnim czasie Urząd Wojewódzki kontrolował terminowość załatwiania spraw we wszystkich wydziałach budownictwa na terenie województwa lubelskiego. Nasz powiat jest pierwszy, jeżeli chodzi o dotrzymywanie terminów. Jedyny zarzut to 10- dniowe opóźnienie jeżeli chodzi  o wydanie decyzji w sprawie ul. Kusocińskiego. Jedna ze stron (red. było ich ponad 200), właściciele działek nie zgłosili jej podziału.  Był to wypadek losowy, niezależny od instytucji. Tutaj chciałbym podziękować wszystkim urzędnikom, którzy dołożyli wielu starań, by ZRiD doszedł do skutku. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie w realizacji tej inwestycji. W kwestii innych inwestycji. Bardzo szybko została wydana decyzja w sprawie zatoki przy ul. Wyszyńskiego przeznaczonej do parkowania. Jeżeli otrzymujemy dobrze opracowane projekty, to one są szybko rozpatrywane- powiedział członek zarządu, Jakub Osina.
Zapisz

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Zobacz również
Close
Back to top button
Close
Close