AKTUALNOŚCI

Dotacje unijne wspomogą samorządy

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych obszarów, wspieranych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Dotyczy gmin miejskich, w których siedzibę mają powiaty, jak i wiejskich. Rewitalizacja kojarzy się głównie z odnowionymi centrami miast i parkami oraz wyremontowanymi budynkami instytucji kultury. Jednak jej zadaniem jest także pomoc mieszkańcom najbardziej zdegradowanych obszarów miast i wsi, gdyż tam najczęściej kumulują się negatywne zjawiska społeczne.
– Dotychczas ogłosiliśmy dwa konkursy dotyczące rewitalizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO). Pierwszy adresowany jest do miast powyżej 5 tys. mieszkańców, niebędących jednocześnie siedzibami powiatów, a drugi do miast będących siedzibami powiatów. Wnioski w obu konkursach przyjmujemy do 13 listopada br.- wyjaśnia Paweł Florek, z Oddziału Komunikacji RPO, Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Nabór rozpoczęto z końcem września i potrwa do połowy listopada. Praktyka pokazuje, że najwięcej wniosków spływa pod koniec terminu przewidzianego na nabór w danym konkursie. -To będą ogromne środki przeznaczone do podziału wśród samorządów lub innych organizacji województwa lubelskiego. Na rewitalizację zdegradowanych obszarów miast i wsi wnioskodawcy będą mogli pozyskać ponad 400 milionów- wyjaśnia Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa.
Pomysł na rewitalizację ma Urząd Gminy Mełgiew kierowany przez  wójta Ryszarda Podlodowskiego. W ramach projektu pt. „Rewitalizacja parku w Nowym Krępcu” złożonego w zamkniętym konkursie w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne- przygotował koncepcję zagospodarowania przestrzennego parku podworskiego w Nowym Krępcu. Przedstawia ona sposób wykorzystania parku pod względem wypoczynkowo-rekreacyjnym, przy zachowaniu istniejącego drzewostanu oraz zakłada realizację programu podobną do tej, jaką pamiętają dawni użytkownicy Ośrodka Wypoczynkowego. Koncepcja ma na celu uratowanie założenia parkowego przed dalszą dewastacją, jak również zapewnienie fachowej opieki i nadzoru nad terenem. Rewitalizacja pozwoli na utrzymanie wartości historycznych i kulturowych dla lokalnego społeczeństwa oraz przede wszystkim da możliwość wykorzystania terenu zgodnie z funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną. – Od początku pełnienia funkcji Wójta Gminy Mełgiew, zależało mi na tym, aby przywrócić obiekt do dawnych lat świetności. Wskrzesić stan kiedy to woda w zalewie była czysta, a wokół zalewu istniała infrastruktura służąca wypoczynkowi, rekreacji mieszkańców  – informuje wójt Podlodowski.
Środki unijne na ul. Kusocińskiego
Środki unijne wspierają również inwestycje drogowe. Z końcem października starosta Dariusz Kołodziejczyk podpisał zezwolenie na realizację inwestycji dotyczącej ul. Kusocińskiego. Teraz dokumentacja trafi do Gminy Miejskiej Świdnik, która dzięki decyzji będzie mogła ogłosić przetarg i rozpocząć inwestycję, na którą od wielu lat czekają mieszkańcy, nie tylko Świdnika.- Budowa ulicy Kusocińskiego to jedna z priorytetowych inwestycyjnych powiatu świdnickiego. W realizacji inwestycji współuczestniczą trzy samorządy: Marszałek Województwa, Miasto Świdnik oraz Powiat Świdnicki. Warto zauważyć, że gdyby nie środki Unii Europejskiej przekazane przez Marszałka, inwestycja raczej by nie powstała- mówi starosta Dariusz Kołodziejczyk.
Ta inwestycja ma ogromne prawdopodobieństwo otrzymania unijnego wsparcia. Dofinansowanie sięga 17 mln zł. Inwestycja została zakwalifikowana do trybu pozakonkursowego. To oznacza, że Miasto Świdnik nie będzie musiało stawać do konkursu i rywalizować z innymi samorządami o fundusze europejskie. Środki na ten cel będą pochodziły z części budżetu RPO zarezerwowanej na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Projekty w ramach ZIT realizowane są na obszarze 16 gmin (w tym Miasta Świdnik), tworzących Lubelski Obszar Funkcjonalny pod przewodnictwem Miasta Lublin. -20 października br. wysłaliśmy pismo do Miasta Świdnik informujące, że do 15 listopada br. samorząd ma czas na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu budowy ul. Kusocińskiego. Od wyników oceny ww. wniosku uzależnione będzie ostateczne przyznanie dotacji i podpisanie umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego- wyjaśnia Paweł Florek.
Dofinansowanie projektu „Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego” wynosi 17 mln zł. Planowana jest budowa drogi powiatowej łączącej węzeł „Świdnik” na S12/S17 z Miastem Świdnik o długości ponad 2 km. Przy nowej drodze powstanie ścieżka rowerowa i chodnik. Odcinek będzie posiadał oświetlenie LED. Na skrzyżowaniu ul. NSZZ Solidarność i Modrzewskiego powstanie rondo.
RPO WL to jeden z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Jego celem jest podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Do wykorzystania w ramach wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 jest 31,3 mld €. Z RPO WL na Lubelszczyznę trafi 2, 23 mld €. Dzięki środkom z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie w ramach RPO WL 2014-2020 otrzymają kluczowe dla rozwoju regionu obszary: przedsiębiorczość, badania i innowacje, energetyka odnawialna, środowisko, rynek pracy, edukacja, pomoc społeczna, transport, kultura oraz ochrona zdrowia.

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close