AKTUALNOŚCI

W podziemiach Świdnika jest siedem schronów. Znacie ich lokalizację?

Oby taka wiedza okazała się mało użyteczna i jedynie stanowiła ciekawostkę. Fakty warto jednak poznać, bo chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Dziś tylko niektóre ze świdnickich schronów spełniają swoją funkcję. Czy w razie ewentualnego zagrożenia wojną lub atakiem terrorystycznym mamy gdzie się ukryć?
Na terenie Świdnika znajduje się 7 budowli ochronnych. To tzw. ukrycia, głównie typu I, czyli „zabezpieczające przed czynnikami wybuchu jądrowego”.
Znajdują się pod budynkami:

  • 1. przy ul. K.S. Wyszyńskiego 15
  • 2. Przedszkola nr 2
  • 3. przy ul. Niepodległości 13
  • 4. przy ul. Niepodległości 30
  • 5. TP S.A przy ul. Czereśniowej 10
  • 6. pod halą B-10 na terenie WSK
  • 7. przy ul. Kopernika 1

Największym schronem, mogącym pomieścić 200 osób i z przeznaczeniem na centrum dowodzenia, jest pozycja pierwsza, czyli schron w podziemiach starego budynku Urzędu Miasta przy ul. Wyszyńskiego 15. Burmistrz wystawił całą nieruchomość na sprzedaż i przenosi się do nowej siedziby. Co ważne, to prawo nakazuje organowi administracji jakim jest burmistrz, zapewnienie bezpieczeństwa ludności w przypadku zagrożenia. Pozostaje pytanie o los schronu, który ma służyć mieszkańcom w razie zagrożenia, a istnieje obawa, że może trafić w prywatne ręce. W pierwszym ogłoszeniu przetargu na stary budynek urzędu, ani w kolejnym, schron nie jest wymieniony jako szczególny składnik majątku. Jest tylko informacja, że „(…) budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną”.
Przedstawiciele ratusza nie widzą przeszkód, by budynek był sprzedany lub inaczej zagospodarowany. Schron wygląda jak zwykła piwnica, która jest zapewne jakoś wzmocniona w sensie konstrukcyjnym, tego jednak nie widać – mówiła Dziennikowi Wschodniemu Ewa Jankowska, sekretarz UM Świdnik w artykule z 30 października.
Tymczasem jest to budowla ochronna o konstrukcji zapewniającej przetrwanie ataku jądrowego i wyposażona m.in. w sekcje łączności i alarmowania, i ma powierzchnię 364 mkw. Pani sekretarz zapewnia również, że obecnie miejsce to „nie jest ujęte jako ewentualna możliwość zabezpieczenia ludności”. Dodaje, że po sprzedaży nieruchomości bezpieczeństwo mieszkańców Świdnika nic by nie straciło. Urząd Wojewódzki, za pośrednictwem rzecznika wojewody – Radosława Brzózki również wyjaśnia, że te podziemia nie znajdują się obecnie w żadnym wojewódzkim wykazie jako instalacja obronna.
Sprawdziliśmy czy te zapewnienia są zgodne z prawdą.
Jak się okazuje, schron jest wykazywany w corocznym sprawozdaniu, jakie sam Urząd Miasta przesyła powiatowi. Nie inaczej było i w ostatnim wykazie przesłanym do starostwa w lutym 2017 roku. Od tego czasu żadna informacja dotycząca zmian odnośnie budowli ochronnych na terenie miasta, do powiatu nie wpłynęła.
Co kryje w sobie schron pod ratuszem?
Sprzęt, w jaki wyposażone są ukrycia tego typu (łącza telekomunikacyjne, łączność radiotelefoniczna) może wydawać się archaiczny, ale nie do końca jest to prawdą. Chodzi o możliwy atak na linie bezprzewodowe (np. maszty telefonii komórkowej), a wtedy pozostaje jedynie łączność analogowa. Centrum dowodzenia, jakie mieści się pod „starym” Urzędem Miasta m.in. takie instalacje posiada. A po sprzedaży nieruchomości może w tym miejscu powstać np. sklep meblowy (ze ścianami i sufitem gotowymi wytrzymać atak jądrowy).
– Absolutnie nie jest to miejsce pamiętające czasy PRL-u, bo budynek wraz z kondygnacją podziemną został wybudowany i oddany do użytku w latach 90-tych. – dodaje Mariusz Wilk, sekretarz Starostwa Powiatowego w Świdniku.
Jak obowiązek ochrony reguluje prawo?
O zadaniach samorządów w zakresie obronności mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
Warto zaznaczyć, że przepisy nie mówią precyzyjnie o konieczności zapewnienia schronu mieszkańcom. Oznacza to, że osoba prywatna będąca właścicielem schronu, nie musi go udostępniać. Jednak do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia, w tym kierowanie oraz koordynowanie przygotowań oraz opracowanie rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej, które podlegają uzgodnieniu z właściwymi organami. Stąd wykazy dostępnych na terenie danej gminy budowli ochronnych przesyłane są co roku z gmin do powiatów, z powiatów do województw itd.
Przed czym chroni budowla typu I?
Budowle ochronne typu I zabezpieczają przed czynnikami wybuchu jądrowego. Są jednym ze zbiorowych środków ochrony ludności. Stanowią zabezpieczenie m.in. przed:
– działaniem broni jądrowej
– bliskim działaniem wybuchów bomb lotniczych i pocisków rakietowych,
– w przypadku walących się budynków – przed pożarami i gruzami,
– środkami trującymi, w tym bronią chemiczną.
 
 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button