AKTUALNOŚCI

Konkurs z okazji 700-lecia Mełgwi rozstrzygniety

W poniedziałek rozstrzygnięto Patriotyczny Konkurs Plastyczny pn. „Wierszy malowanie” organizowany z okazji 700-lecia Mełgwi. Uczniowie musieli dokonać samodzielnej interpretacji oraz zilustrować jeden z wierszy patriotycznych.
Uroczystego wręczenia nagród, wyróżnień i dyplomów dokonali Wójt Gminy Ryszard Podlodowski i Zastępca Wójta Elżbieta Korbus. Podziękowania przekazano również nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Specjalne podziękowania skierowano do rodziców, którzy uczą i dbają o krzewienie patriotycznych postaw u swoich dzieci.
Podczas wydarzenia lokalny poeta – Jan Siuda, zaprezentował przed zgromadzoną publicznością swoje wiersze m. in. „Balladę Mełgiewską”, „Ojczyzna” oraz najnowsze utwory nawiązujące do 700-setnej rocznicy powstania Mełgwi.
Nie zabrakło pieśni legionowych, żołnierskich i patriotycznych w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Krępcu.
Organizatorami konkursu byli: Wójt gminy Mełgiew Ryszard Podlodowski oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu.

 
UG Mełgiew

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button