AKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKA

Anna Pytka sołtysem roku 2017 (zdjęcia)

Wczoraj po raz trzeci odbył się Konwent Sołtysów z Terenu Powiatu Świdnickiego. Podczas tegorocznej edycji wybrano „Sołtysa roku 2017”. Wygrała Anna Pytka z gminy Mełgiew.
To trzecie takie spotkanie sołtysów z powiatu świdnickiego, które odbyło się w gościnnych progach sali bankietowej- Komnata Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich. Tegoroczną nowością był plebiscyt na najlepszego sołtysa. – Często sołtysi są niedoceniani. Należy pamiętać, że nie pobierają oni opłaty za swoją działalność, pracują charytatywnie.  Dlatego pojawił się pomysł na taki konkurs. Warto wyróżnić szczególnie zasłużonych sołtysów, ich pracę i zaangażowanie – powiedział pomysłodawca konkursu, starosta Dariusz Kołodziejczyk. Wyniki ogłoszono podczas spotkania. Czytelnicy „Przeglądu Świdnickiego” mogli zagłosować na 5 kandydatów (red. Agnieszka Skomorowska, Agnieszka Staniak, Barbara Wójcik, Anna Pytka, Józef Szymaniak). Bezkonkurencyjna okazała się Anna Pytka, która zdobyła najwięcej głosów i tym samym otrzymała tytuł: „Sołtysa roku 2017”. Sołtys Krzesimowa Drugiego (Gmina Mełgiew) pełni swoją funkcję od 2003 roku. To już jej IV kadencja. Pani Anna aktywnie działa społecznie – jest założycielką i Prezesem Stowarzyszenia „Razem dla Krzesimowa”, a także Sekretarzem Koła Gospodyń Wiejskich. Jest Radną Gminy Mełgiew i Przewodniczącą Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Inwestycji , Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pani sołtys planuje dokończenie asfaltowania dróg, budowę sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzesimowie, a także pozyskanie środków zewnętrznych na warsztaty i kursy ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i emerytów.- Sołtys jest pośrednikiem pomiędzy Gminą, a mieszkańcami. Musi znać swoich mieszkańców, wiedzieć jakie są aktualne problemy, dlatego bardzo mnie cieszy wygrana. Pokazuje, że mieszkańcy mają do mnie zaufanie i, że dobrze wykonuję swoje obowiązki– powiedziała Anna Pytka.
Trzeci konwent to było także spotkanie edukacyjne. W jego ramach odbyło się szkolenie z programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu, zawieszonego PM 10 z uwzględnieniem pyłu PM 2,5- Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Poprowadził je Łukasz Gołąb. Swoją prezentację przedstawiły także „Wirtualne Powiaty”. W trakcie spotkania Agnieszka Brodzka przedstawiła informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdniku, dotycząca zasięgu występowanie ASF. Nie zabrakło także prezentacji Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Rybczewice. Wśród zaproszonych gości pojawił się euro poseł Krzysztof Hetman,  Michał Zdun reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, wójtowie sąsiednich gmin, przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw powiatowych, a także cały zarząd powiatu.- Bardzo się cieszę, że mogłem gościć na III konwencie sołtysów, ponieważ takie inicjatywy są szczególnie cenne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i dobrej współpracy– powiedział Jakub Osina, członek zarządu powiatu.

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button