AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Uwaga, ruszyła rekrutacja do pilotażowego projektu "LOWE". Szkolenia dla 200 osób!

Powiat Świdnicki otrzymał grant w wysokości 180 tys. zł, które przeznaczone zostaną na utworzenie tzw. LOWE, czyli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji – pilotażowego projektu na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji u osób dorosłych. Dzięki niemu 200 osób z naszego powiatu zostanie przeszkolonych w zakresie kompetencji kluczowych: przede wszystkim informatycznych i językowych, ale też kompetencji typu „Life skills” np. rolnictwo, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe odżywianie, profilaktyka uzależnień.
Projekt jest skierowany do osób dorosłych, w tym rodziców i opiekunów uczniów z małych miejscowości. Chodzi o osoby w wieku powyżej 45 lat, z maksymalnie średnim wykształceniem, związane z rolnictwem, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Rolę LOWE pełnić będzie Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.
– Przeprowadzona została wstępna analiza problemów społecznych i potrzeb edukacyjnych osób dorosłych, z której wynika, że grupą szczególnie narażoną na wykluczenie społeczne i edukacyjne są rolnicy, osoby pozostające bez pracy i dostępu do jakichkolwiek form kształcenia. Utworzenie LOWE wpłynąć ma na rozwój osobisty, społeczny i zawodowy uczestników projektu, a w perspektywie czasu przyczyni się do rozwoju gminy i powiatu – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki.
Projekt realizowany jest we współpracy międzysektorowej m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Oferta LOWE zostanie dostosowana do potrzeb osób dorosłych – na podstawie przeprowadzonej diagnozy pod kątem potrzeb edukacyjnych, ale też pod kątem dostępności czasowej. W działania LOWE aktywnie włączane mają być osoby z niepełnosprawnościami.
Chętne osoby powinny zgłaszać się do ZS nr 1 im. C.K Norwida w Świdniku.
 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button