AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Ministerialne wyróżnienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku!

Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło Powiatowi Świdnickiemu realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Wynika to z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego rolę takiego miejsca, gdzie dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziny otrzymają bezpłatne wsparcie w wielu obszarach pełnić będzie SOSW.
Na realizację działania przekazana będzie dotacja celowa w wysokości 849,240 zł. Zadanie jest powierzone do końca 2021 r.
– Jako zarząd inicjujemy i wspieramy wszelkie rozwiązania, które pomogą funkcjonować dzieciom i ich rodzinom. To niezwykle ważne, by szukać nowoczesnych rozwiązań i przełamywać bariery, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne – mówi Waldemar Białowąs wicestarosta świdnicki.
Jak pokazują badania, podjęcie działań we wczesnym etapie rozwoju ma wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.
– Ważne jest jak najwcześniejsze wykrycie u dziecka nieprawidłowości w rozwoju i odpowiednie dobranie ćwiczeń do jego indywidualnych potrzeb. – tłumaczy Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW w Świdniku.
Co oferuje Ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy?
• udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych a także możliwych form pomocy
• organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnoprawności do podjęcia nau-ki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia
• Udziela pomocy rodzinom dzieci od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością
• Zapewnia specjalistyczną opiekę dziecka i jego rodziny w zależności od potrzeb
• Zapewnia konsultacje lekarzy różnych specjalności
• Zapewnia usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, i in-nych specjalistów.
Co ważne, zajęcia są bezpłatne. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu: 81 468 89 45 lub na stronie Ośrodka: www.sosw.swidnik.pl
Przez ostatnie lata Ośrodek dynamicznie się rozwija, oferując coraz więcej możliwości dzieciom ze specjalnymi potrzebami.
8 listopada odbyło się uroczyste otwarcie innowacyjnego placu zabaw, jedynego w skali kraju, dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci autystycznych. Koszt tej inwestycji to około 200 tys. zł., w 50 % pokrytej z dofinansowania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pozostała część to wkład własny Powiatu Świdnickiego.
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy od lat jest także inicjatorem różnych działań lokalnych mających na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu. Co roku wraz z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny współorganizuje konferencję naukowo-szkoleniową wpisującą się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. pt. „Nauczanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla współczesnej edukacji: Życie z autyzmem”.
Warto także wiedzieć, że placówka uczestniczy w projekcie w ramach PL-BY- UA, dzięki czemu Ośrodek czeka modernizacja. Wartość projektu to 5 806 799,46 zł.
Od tego roku szkolnego wprowadzona została innowacja pedagogiczna „Mówię, więc jestem – komunikacja bez barier”. Program służy do porozumiewania się przy wykorzystaniu smartfonu i bezpłatnej aplikacji „LetMeTalk”. Taka forma komunikacji powstała z myślą o uczniach niemówiących lub tych, którzy nie są w stanie posługiwać się nią zrozumiale, to m.in. osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną lub głuchoniewidome.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button