AKTUALNOŚCI

Radni miejscy nie chcieli rozmawiać

Zgodnie z zapowiedziami Jakuba Osiny, 22 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Powiatu w Świdniku. Zaproszono członków Komisji Strategii i Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik, by omówić realizację wspólnych inwestycji Powiatu Świdnickiego i Gminy Miejskiej Świdnik, a także by porozmawiać na temat współpracy obu samorządów. Niestety nikt z radnych miejskich nie wziął udziału w spotkaniu.
W posiedzeniu komisji wzięli udział jej członkowie, z przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Środowiska RP Robertem Kasprzakiem na czele, członek zarządu Jakub Osina , sekretarz Mariusz Wilk oraz Naczelnik Wydziału Budownictwa i Geodezji Piotr Drabek i kierownik referatu budownictwa  Kamil Trochonowicz. Podczas zebrania szczegółowo zajęto się wyjaśnianiem wszystkich przypadków wydawania pozwoleń na budowę, dotyczących w szczególności Gminy Miejskiej Świdnik. Skupiono się na roku 2017, gdzie odmówiono pozwolenia na budowę trzykrotnie. Przyczynami były niejednokrotnie rażące braki formalne.
Najczęściej przyczyną wezwań jest np.: brak pełnomocnictwa przy składaniu wniosku, brak oświadczenia, źle wypełniony wniosek, czy niewypełnione oświadczenie. Wezwanie o uzupełnienia wniosków przeciąga sprawę o kolejne 14 dni.- Wszystkich traktujemy jednakowo. Każdego obowiązuje prawo. Przede wszystkim drastycznie spadła staranność przy wypełnianiu podstawowych dokumentów – mówi naczelnik Piotr Drabek.  Na 19 wniosków o pozwolenie na budowę starostwo tylko jeden raz wydało decyzję bez potrzeby ponownego wzywania do uzupełnienia. Następnie zajęto się trzema odmownymi decyzjami. Pozostawiono bez rozpatrzenia wniosek o budowę ul. św. Brata Alberta do ul. Klonowej.- Problemem były ogromne braki formalne- wyjaśnia kierownik Trochonowicz. Kolejna decyzja odmowna dotyczyła rozbudowy drogi gminnej Al. Lotników Polskich, ul. Struga, ul. Kolejowej i ul. Klubowej- Sprawa dotyczy miejsc parkingowych. Nie można w tym trybie, zgodnie ze specustawą, projektować parkingów. Patrząc na koncepcję wielokrotnie ostrzegaliśmy, że będzie taka decyzja- mówi Trochonowicz. Ostatnia odmowna decyzja tyczy się Al. NSZZ Solidarność. Problem dotyczył nierównomiernej szerokości pasa drogowego oraz pozyskiwania działek niezgodnie ze specustawą.
Podczas posiedzenia zajmowano się także ul. Brzegową.- Tutaj pełnomocnik wypełnił  wniosek o tym,  że Gmina ma prawo do dysponowania działkami. Okazało się, że są to działki powiatu. Mimo tego daliśmy pozwolenie, załatwiając zgodę powiatu z dnia na dzień – mówił Jakub Osina, członek zarządu. Omawiano także sprawę ul. Kasperka.- Bardzo zależy mi na budowie tej ulicy. Spotkałem się w tej sprawie z przedstawicielami Miasta jeszcze w sierpniu. Ustaliliśmy, że będzie opinia urbanisty i wówczas wydamy pozytywną decyzję. Od tego czasu minęły już 4 miesiące i tej opinii nie ma. Być może urbanista nie chce jej wystawić, gdyż po prostu jest to źle zaprojektowane- powiedział Osina.
Spotkanie podsumował przewodniczący komisji Robert Kasprzak– Największym problemem jest więc jakość dokumentacji oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania. Szkoda, że nie wysłuchała tego druga strona. Wówczas moglibyśmy przedyskutować wiele spraw.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button