AKTUALNOŚCIKULTURA I ROZRYWKA

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 2017 (zdjęcia)

W piątek w ramach obchodów Dnia Pracownika Socjalnego odbyła się konferencja pod tytułem- „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – spektrum korzyści”. Głównym celem spotkania było przybliżenie pracy jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu świdnickiego.
Organizatorem wydarzenia jest starosta Dariusz Kołodziejczyk oraz dyrektor PCPR, Iwona Maluga. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego- Michał Zdun, Dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, służby mundurowe, przedstawiciele instytucji i urzędów z terenu powiatu świdnickiego, a  przede wszystkim pracownicy socjalni i wolontariusze.
Dzień Pracownika Socjalnego, który obchodzony jest 21 listopada, jest doskonała okazją, by podziękować wszystkim pracownikom pomocy i integracji społecznej za trud i codzienną pracę, która nie zawsze bywa łatwa.- Pracownik socjalny to nie tylko określenie profesji, którą państwo wykonujecie. Za tymi słowami kryje się serce, pasja, życzliwość, chęć niesienia pomocy, ale tez wielka odpowiedzialność za podejmowane decyzje zawodowe, za los drugiego człowieka. Na co dzień spotykacie się państwo z problemami społecznymi jakim jest ubóstwo, bezradność, przemoc i inne problemy. To Wam powierzają swoje troski i zmartwienia ludzie, którzy nie maja do kogo zwrócić się ze wsparciem. Pomagając rodzinom w przezwyciężania trudności życiowych sprawiacie państwo, że ludzie odzyskują wiarę w swoja przyszłość i w drugiego człowieka. Wasza służba na rzecz osób potrzebujących pomocy  budzi szacunek i wdzięczność całego społeczeństwa – powiedział starosta Dariusz Kołodziejczyk. Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca. Są to często działania dające oparcie w trudnych sytuacjach życiowych.- Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, a szczególnie pracownikom socjalnym, serdecznie życzenia i podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy tym, którzy wymagają i potrzebują solidarnej postawy wobec życiowych problemów i trudności oraz wymagają wsparcia w pokonaniu barier wykluczenia społecznego – mówił członek zarządu Leszek Czechowski. O codziennych obowiązkach i zadaniach z jakimi pracownicy socjalni borykają się na co dzień opowiadała Iwona Maluga, dyrektor PCPR.- Musimy zmierzyć się z problemami innych osób i to nie jest zajęcie od 7 do 15. Często „zabieramy” pracę do domu, gdzie myślimy, jak pomóc. A możemy pomóc każdemu, tylko on musi chcieć tę pomoc przyjąć i z nami współpracować. My nie przeżyjemy życia za naszego podopiecznego, nie podejmiemy za nikogo decyzji, możemy tylko wskazać drogę i to robimy jak tylko umiemy. Pomagamy wszystkim tym, którzy tego potrzebują.
W dalszej części spotkania starosta Dariusz Kołodziejczyk oraz członek zarządu Leszek Czechowski wręczą listy gratulacyjne pracownikom instytucji pomocy z terenu powiatu. Swoich pracowników docenią także dyrektorzy i kierownicy placówek: Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „ Nasz dom” w Rybczewicach ( dyrektor- Małgorzata Gigilewicz), OIK w Świdniku (kierownik- Anna Modrzejewska),  DPS Wygnanowice (dyrektor- Danuta Wrzołek), WTZ w Świdniku ( kierownik- Wiesława Staszczak),  DPS Krzesimów ( dyrektor- Witold Michalczuk),  WTZ w Mełgwi (kierownik- Katarzyna Charytanowicz),  DPS Świdnik ( dyrektor-Aleksander Piechnik),  POW „ Stacja Świdnik II” w Świdniku (kierownik- Urszula Flor), PCPR Świdnik (dyrektor- Iwona Maluga).  Specjalna nagroda starosty, „ Res Sacra Miser”- ubogi jest świętością, powędrowała do Katarzyny Charytanowicz, kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mełgwi.
WTR

Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button