AKTUALNOŚCIEDUKACJA

 "Primus" dla powiatu świdnickiego

Wyróżnienia i certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” wręczane są corocznie podczas podniosłej gali, połączonej z prezentacją laureatów projektu. W tym roku uroczystości finałowe odbyły się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas VII edycji Nagroda Nadzwyczajna „Primus” powędrowała do powiatu świdnickiego.
Gala Finałowa Programu „Samorządowy Lider Edukacji”  to nie tylko szansa na promocję JST wyróżnionych Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”, ale także możliwość zapoznania się z osiągnięciami i dobrymi praktykami w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej. Podczas VII edycji spotkali się przedstawiciele władz samorządowych z całej Polski, którzy wymieniali doświadczenia i dyskutowali na tematy związane z edukacją. Powiat świdnicki reprezentował wicestarosta Waldemar Białowąs, a jednostkę oświatową dyrektor ZS nr 1 w Świdniku, Krzysztof Gałan. Powiat świdnicki otrzymał wyróżnienie „Primus” w VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw- Samorządowy Lider Edukacji. Takie wyróżnienia otrzymują gminy i powiaty, które w procedurze certyfikacyjnej uzyskały największa liczbę punktów rankingowych.- Wyróżnienie stanowi dowód, iż nagrodzona jednostka terytorialna jest najbardziej innowacyjna, efektywna i skuteczna w dziedzinie polityki edukacyjnej oraz w zarządzania oświatą- cieszy się wicestarosta Waldemar Białowąs.
Tytuł i godło- Samorządowy Lider Edukacji dla powiatu świdnickiego odebrali wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs wraz ze skarbnikiem już w 2016 roku. Samorząd powiatowy został doceniony za intensywną pracę na rzecz rozwoju lokalnej oświaty. – Ten prestiżowy certyfikat zawdzięczamy przede wszystkim intensywnym i efektywnym działaniom dyrektorów szkół, podejmowanych przy wsparciu zarządu powiatu – mówił Waldemar Białowąs. – Warto podkreślić, że zostaliśmy wyróżnieni za działania wszystkich szkół, których organem prowadzącym jest powiat świdnicki – dodał. Tegoroczne wyróżnienie jest kontynuacją ubiegłorocznego. Powiat świdnicki jest więc przykładem jednostki, która stale podnosi poziom kształcenia w placówkach oświatowych. Ponadto opiera swoje zarządzanie procesami edukacyjnymi na permanentnym podnoszeniu jakości w odniesieniu do cyklu Williama Deminga, zgodnie z działaniami: zaplanuj- wykonaj- sprawdź- popraw (PDCA). Pozwala to na niemal natychmiastową edycję zaplanowanych inicjatyw w sferze oświaty, tak aby przyniosły oczekiwane i możliwie najlepsze skutki. Komisja po analizie zaprezentowanych danych z uznaniem odniosła się do dotychczasowych inicjatyw władz w zakresie edukacji i zgodnie przyznała po raz kolejny certyfikat.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button