AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Debata społeczna w Piaskach

Wczoraj w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach obyła się debata społeczna skierowana do mieszkańców gmin Piaski, Trawniki oraz Rybczewice. Tematem przewodnim spotkania było zagadnienie: „Internet-zagrożenie czy szansa?” Ponadto przedstawiono informacje na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

We wtorkowym spotkaniu wzięli udział I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji z KPP Świdnik, Komendant i jego Zastępca z Komisariatu Policji w Piaskach oraz dzielnicowi z Komisariatu Policji w Piaskach. Zaproszeni zostali również przedstawiciele gmin, szkół ponadpodstawowych w tym uczniowie szkół średnich oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznych.
Na wstępie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku nadkom. Sławomir Kwiatkowski przedstawił strukturę organizacyjną i zakres działania jednostki policji na terenie powiatu świdnickiego oraz w samej gminie Piaski. Omówione zostały wybrane dane statystyczne dotyczące stanu bezpieczeństwa.
Następnie głos zabrała kom. Edyta Wójtowicz, która zaprezentowała panel „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Policjantka przybliżyła zebranym osobom działanie narzędzia Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda oraz zaprezentowała jak w łatwy i szybki sposób skontaktować się z dzielnicowym ze swojego rejonu, który został opracowany w ramach projektu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.
Kolejnym prelegentem był Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Piaskach podkom. Robert Świerszcz. Przedstawił prezentację nt. Internetu i pojawiających się dzięki niemu szans oraz zagrożeń wynikających z nierozsądnego korzystania z tego narzędzia.
Kolejną osobą, która poprowadziła wykład był zaproszony przez Komendanta Komisariatu Policji w Piaskach psycholog terapii uzależnień z Ośrodka „Monar” w Majdanie Kozic Dolnych Pan Zbigniew Zatoński. Prelegent przedstawił jak działa mechanizm uzależnień i wskazał jako jeden z jego przykładów uzależnienie od Internetu.
Na koniec debaty nastąpiła dyskusja z młodzieżą zgromadzoną na sali. Celem było wypracowanie modelu kolejnych spotkań z młodzieżą aby były one dla odbiorców ciekawe i trafiały z przekazem. Młodzież zaproponowała, że chętnie wysłucha tematu o uzależnieniach i na spotkania można zaprosić przedstawiciela z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lekarza zajmującego się leczeniem uzależnień. Ponadto zaproponowano stosowanie profilaktyki rówieśniczej oraz wizualizacji skutków uzależnień za pomocą grafiki i ilustracji oraz odgrywania tzw. scenek.
Debatę podsumował jej organizator Komendant Komisariatu w Piaskach asp. szt. Jarosław Wróbel, który podziękował uczestnikom spotkania i zapewnił, że spotkamy się na kolejnych debatach, gdzie odbędą się kolejne konsultacje ze społeczeństwem mające również na celu podtrzymywanie dobrych relacji oraz wymianę zdań, zasygnalizowanie problemów praz wypracowanie sposobów ich wyeliminowania.
KPP Świdnik

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button