AKTUALNOŚCI

Leszek Czechowski przewodniczącym rady działalności pożytku publicznego

Dziś zostały wybrane nowe władze Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świdnickiego. Pierwszemu posiedzeniu  przewodniczył starosta świdnicki – Dariusz Kołodziejczyk.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/172/2017 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 25 kwietnia 2017 r. na pierwszym posiedzeniu wybrano Zarząd Rady. Radę od dziś poprowadzi nowy przewodnicząc, którym został Leszek Czechowski członek zarządu powiatu świdnickiego, kierujący biurem zdrowia i spraw społecznych powiatu. Na jego zastępcę wybrana została Wiesława Staszczak przedstawicielka organizacji pozarządowej.
– opiniowanie projektów strategii powiatów i gmin,
– opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego, w tym programów współpracy,
– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
– udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami, a administracją publiczną,
– wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.
Powyższe zadania mogą być rozszerzane, powinny one jednak utrzymywać się w sferze konsultacji i opiniowania – zgodnie z charakterem rady.  Rada określa sposób realizacji swoich zadań w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii organu wykonawczego w tym przypadku powiatu.
W skład rady wchodzą następujący członkowie: Robert Kasprzak, Elżbieta Migut, Waldemar Białowąs, Katarzyna Charytanowicz, Maciej Lubaś, Tomasz Łasak

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button