AKTUALNOŚCI

Rekordowo niskie bezrobocie w powiecie świdnickim!

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Świdniku działa od 2015 roku. Jest organem opiniodawczo – doradczym starosty świdnickiego, w sprawach polityki rynku pracy. Zajmuje się opiniowaniem kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, jak również inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie. W minionym tygodniu odbyło się kolejne posiedzenie rady, podczas którego analizowano m.in. poziom bezrobocia w powiecie.
Spotkania, w których oprócz przedstawicieli zarzadu powiatu uczestniczą często przedsiębiorcy, czy związkowcy, mają na celu dbanie o powiatowy rynek pracy i analizowanie jego potrzeb. Podczas spotkania sprawdzono m.in. stan bezrobocia w powiecie. Okazało się, że jest rekordowo niskie. – To świetna informacja. Poziom bezrobocia w naszym powiecie jest rekordowo niski. Wynosi on w tej chwili około 10%. Na koniec października zarejestrowanych było ponad 2600 osób bezrobotnych (w porównaniu do ponad 4000 w 2015 roku)- cieszy się Jakub Osina, przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Z informacji przekazanych przez PUP w Świdniku wynika, że na koniec listopada 2015 zarejestrowanych było 3598 osó, w roku nastepnym 3287, a w roku bieżącym 2674 osoby. Analogicznie stopa bezrobocia wynosiła kolejno 13, 6%, 12,4%, gdzie obecnie jest na poziomie 10%. Na koniec listopada 2017 roku w województwie lubelskim zarejestrowanych było 78 943 osoby bezrobotne, w porówniu z ubiegłym miesiącem było ich o 1327 więcej. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 5 powiatach. W świdnickim był on najwyższy, bo aż o 2,1 %.
– Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku, by przeciwdziałać bezrobociu prowadzi różnego rodzaju aktywne formy wsparcia. Przeznaczone są na to środki z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, KFS, czy PFRON. Refundowane są także wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia. W tym roku były to środki w kwocie 13 422 400 zł- poinformował Marcin Troć , dyrektor PUP Świdnik.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button