AKTUALNOŚCI

Rozmawiali o zimowym utrzymaniu dróg, problemie bezdomności i zagrożeniu ASF

Dziś w Starostwie Powiatowym w Świdniku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Poprowadził je wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs.
Posiedzenie dotyczyło głównie zimowego utrzymania dróg, zagrożenia ASF oraz zaopiniowania projektu budżetu na rok 2018.
W spotkaniu uczestniczyły osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, czyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa oraz Powiatowego Zespołu zarządzania Kryzysowego. Na początku omówiono projekt budżetu Powiatu Świdnickiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wyniosła 120 tys zł. Wiadomo też, że zarezerwowano 25 tys zł na zakup samochodu dla policji oraz 50 tys zł na termomodernizacje budynku komendy PSP.
Przedstawiono opracowany na sezon 2017/2018 plan zimowy utrzymania dróg powiatowych. Rozmawiano również o problemie kontroli odśnieżania dachów. Przypomniano, że w przypadku tych wielkopowierzchniowych zadanie kontroli ma Nadzór Budowlany, natomiast pozostałe sprawdzać może Policja oraz Straż Miejska. Obowiązek odsnieżenia dachu zawsze ma zarządca nieruchomości.
Omówiono postępowanie wobec osób bezdomnych. Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej zapewnili o systematycznych kontrolach miejsc, gdzie takie osoby mogą się znajdować i są narażone na zamarznięcie, głównie ogródków działkowych i pustostanów. W większości przypadków bezdomni zawożeni są do noclegowni Św. Alberta.
Wiele miejsca na dyskusję poświęcono zagrożeniu ASF. Agnieszka Brodzka z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii poinformowała o drastycznym wzroście przypadków zakażeń w kraju. Z danych wynika, że w listopadzie odnotowano ich 614, a w grudniu do dnia dzisiejszego już 749. W naszym regionie przypadków zakażeń do tej pory nie było.
Powiatowy lek. weterynarii Jan Nowicki zapewnił o skontrolowaniu 219 placówek oraz 362 sklepów pod kątem pochodzenia i przechowywania mięsa. Uchybień nie odnotowano.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button