AKTUALNOŚCI

Budżet powiatu przyjęty!

Dzisiaj odbyła się XLI sesja Rady Powiatu V kadencji. Najważniejszym punktem  obrad było uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok.
 Jak zwykle podczas uchwalania budżetu powiatu  nie obyło się bez gorącej dyskusji. Zarząd Powiatu w Świdniku przedstawił projekt budżetu deficytowego. Suma planowanych dochodów (ponad 89 mln zł.) była mniejsza od planowanych wydatków o 19 mln zł. Wskazanymi źródłami sfinansowania deficytu były planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów. – Ten budżet to jest wysiłek wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, znajdują się tam potrzeby i przedsięwzięcia wszystkich Państwa. Budżet jest to dokument, który zebrał tylko część z tych potrzeb, ale i nowe pomysły. W tym budżecie jest ponad 20 projektów realizowanych ze środków UE. Wymagają one częściowego wkładu własnego.  Z pewnością w budżecie brakuje kilku inwestycji m.in. drugiego etapu ul. Racławickiej, ale jest tu pomoc dla szpitala, czy straży pożarnej. Przekazuję dobry, bezpieczny budżet, poparty pozytywną opinią RIO.- powiedział tuż przed głosowaniem starosta Dariusz Kołodziejczyk. Swoje obawy, właśnie w sprawie deficytu zgłaszali radni- A.Mańka, B.Pejo i Ł. Reszka.- Zgodnie z opinią RIO zaciągnięcie kredytów nie wpłynie na kondycję finansową powiatu i możliwość uchwalenia budżetu w latach objętych prognozą kwoty długu. Radni mówią „nie” dla kredytu, ale „tak” dla inwestycji. Jeżeli powstają obawy to proszę radnych o wskazanie, z których inwestycji powinniśmy zrezygnować?- pytał starosta.- Zarząd musi patrzeć perspektywicznie, a perspektywą tego powiatu jest realizowanie określonych inwestycji- dodał Kołodziejczyk. Budżet na 2018 rok, to również korzyści dla Świdnika.- Ten budżet to budżet wielu ważnych inwestycji dla powiatu, ale także dla Świdnika. Są to inwestycje, które planowaliśmy od wielu miesięcy i na które uzyskaliśmy dofinansowanie unijne. Mowa tu o ul. Racławickiej, na której niebawem zwiększy bezpieczeństwo zarówno pieszych, kierowców jak i rowerzystów. Na wniosek radnych ŚWS powstanie sygnalizacja świetlna przy ważnym przejściu dla pieszych, prowadzącym do SP nr 5, właśnie przez ul. Racławicką- cieszy się członek zarządu, Jakub Osina.
 
Po odczytaniu pozytywnej opinii RIO o projekcie budżetu powiatu, przedstawieniu opinii komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu oraz stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie tychże opinii, budżet został przyjęty 9 głosami za. Sześciu radnych było przeciw, a jeden się wstrzymał. Radni podjęli także uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button