AKTUALNOŚCI

Cyfrowy powiat

Starosta Świdnicki Dariusz Kołodziejczyk 9 stycznia spotkał się w Lublinie z innymi szefami powiatów w sprawie projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego. Kwota, jaka w projekcie przypada dla powiatu świdnickiego, to ponad 5,5 mln zł, przy czym 15 % to wkład własny. Środki te zostaną wykorzystane na przeprowadzenie modernizacji geodezyjnej, obejmującej 52 212 działek na terenie całego powiatu.

Głównym tematem Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego było omówienie bieżącej realizacji projektu. Przedstawiono również propozycje modyfikacji zakresu rzeczowego prac geodezyjnych, przewidzianych do wykonania w ramach projektu.
W ramach projektu do końca marca tego roku wykonana zostanie cyfrowa ortofotomapa, obejmująca zdjęcia terenu. W 2017 roku zostały ogłoszone przetargi na modernizację danych geodezyjnych. Wyłoniono już wykonawców na część prac w ramach pierwszego etapu. Pod koniec 2017 roku opracowano dokumentację, której celem było przygotowania drugiego etapu. – Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do ostatniego, trzeciego etapu projektu – informuje starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” to partnerski projekt dwudziestu  powiatów ziemskich województwa lubelskiego, a jego liderem jest powiat lubelski. Przedsięwzięcie zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów geodezyjnych.- W pierwszym etapie na terenie Świdnika modernizacją zostanie objętych blisko 9 tysięcy działek, w obrębach geodezyjnych: Kolonia Świdnik Mały, Kolonia Biskupie, Miasto Świdnik, Nadleśnictwo Świdnik, Kolonia Krępiec – dodaje Jakub Osina, członek zarządu powiatu.
Obecnie osoby, które występują o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie w wersji papierowej, z niezbędnymi opisami. Dzięki planowanemu uruchomieniu e-usług droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczone przez powiaty zdecydowanie się skrócą, część spraw będzie można załatwić bez wychodzenia z domu. Realizacja projektu przewidziana jest do końca  2020 roku. Wśród planowanych zadań są m.in.: dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, nadzór nad wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, skanowanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita jego wartość  to 187 500 tys. zł,  w  tym dofinansowanie z UE to 159 375 tys. zł.
 

Reklama
Tagi
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button
Close
Close