AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Program „Za Życiem” już działa w powiecie świdnickim!

Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie ośrodka wiodącego, realizującego program „ Za Życiem”. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów placówek edukacyjnych, czy przedstawicieli instytucji powiatowych. Nowy ośrodek poświęcił ks. kan. Andrzej Krasowski, a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor SOSW Świdnik- Elżbieta Krupa, wicestarosta- Waldemar Białowąs, starszy wizytator z lubelskiego kuratorium oświaty -Anna Tusińska oraz właściciel budynku- Stanisław Pałka.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego, został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie powiatu świdnickiego, realizujący program „Za Życiem” .- To program kompleksowy, który ma za zadanie m. in. tworzenie tego typu ośrodków. W Polsce jest 380 takich placówek. Nasz ośrodek mieści się przy ul Okulickiego 4a. Budynek został wynajęty i przystosowany do potrzeb naszych podopiecznych . Znajduje się tu m.in. sala integracji sensorycznej, rehabilitacyjna, jak również siłownia. Pracownie posiadają różne narzędzia wykorzystywane m.in. przez dzieci autystyczne.- wyjaśnia dyrektor SOSW w Świdniku, Elżbieta Krupa. W grudniu rozpoczęto rekrutację do projektu. Okazało się, że zainteresowanie zajęciami jest bardzo duże.- To kolejna inwestycja w przyszłość. Wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Już w grudniu ponad 40 osób chciało skorzystać z oferty ośrodka. To pokazuje, jak wielka była potrzeba jego powstania- mówi wicestarosta powiatu, Waldemar Białowąs.
Na jakie wsparcie mogą liczyć podopieczni ośrodka? Przede wszystkim placówka udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy. Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnoprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.- To są potrzeby związane z niepełnosprawnością intelektualną, czyli opóźnionym rozwojem psycho- ruchowym u małych dzieci, czy opóźnionym rozwojem intelektualnym u starszych. Często mamy do czynienie z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli oprócz niepełnosprawności intelektualnej występują zaburzenia ruchu i układu koordynacji. W takim przypadku niezbędna jest koordynacja rehabilitacji na poziomie interdyscyplinarnym- zaznaczył Janusz Kocki, kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej UM w Lublinie.
Maksymalny tygodniowy wymiar zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ośrodek może zorganizować dla dzieci objętych programem „Za życiem” wynosi 5 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzi m.in. pedagog, psycholog, jak również logopeda. – Pomoce znajdujące się w ośrodku- puzzle, czy układanki służą podopiecznym w rozwoju poznawczym, ale także jest grupa pomocy, które służą rozwojowi mowy. – dodaje nauczyciel- logopeda w SOSW, Ewa Otrębska.
W dalszym ciągu trwają zapisy. Kto może się zgłosić?- Może się zgłosić każdy rodzić, który podejrzewa, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego. Dzieci do 3 roku, są przyjmowane na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty, który dokona klasyfikacji choroby. Dzieci starsze przyjmujemy na podstawie opinii wczesnego wspomagania wydawanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną- informuje Elżbieta Krupa.
Projekt będzie realizowany w latach 2017-2021. Zajęcia są bezpłatne.
Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 81 468 89 45 lub na stronie Ośrodka: www.sosw.swidnik.eu
 

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button