AKTUALNOŚCI

PUP w Świdniku stawia na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

W grudniu 2017 r. Marcin Troć Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, podczas którego podpisane zostały porozumienia w sprawie realizacji dwóch Programów Regionalnych: „DROGI- MOSTY-RZEKI II” oraz „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim”, które realizowane będą w 2018 r przez powiatowa placówkę.
W ramach programu „DROGI- MOSTY-RZEKI II” realizowane będą roboty publiczne dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Świdniku. Wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W ramach drugiej podpisanej umowy „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim” realizowane będą szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Świdniku z zakresu prowadzenia przedsiębiorczości, po zakończeniu których osoby te otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button