AKTUALNOŚCIEDUKACJA

Milowy krok dla powiatowych szkół!

Miniony rok to niewątpliwie sukces Powiatu Świdnickiego jeśli chodzi o rozwój szkół. I to na wielu płaszczyznach. Zarówno dyrektorzy powiatowych placówek jak i przedstawiciele organu prowadzącego zgodnie oceniają, że tak efektywnej współpracy jeszcze nie było.
-To naprawdę dobry rok – podsumowuje wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs. – Dziesiątki milionów złotych wspiera naszych uczniów i kadrę nauczycielską, a wiem, że lepsze warunki pracy przekładają się na wyniki uczniów i nauczycieli. Myślę, że pozyskane środki nie byłyby tak duże, gdyby nie dobra współpraca z dyrektorami szkół z organem prowadzącym, która przynosi uczniom wymierne korzyści – ocenia wicestarosta.
Warto zauważyć, że samorząd pozyskał miliony z funduszy europejskich na kształcenie zawodowe.
-Sukcesywnie realizujemy strategię rozwoju szkolnictwa zawodowego. Udało nam się pozyskać prawie 4 mln zł dla szkół zawodowych. Znaczącym jest fakt, że kierunki kształcenia generowane są przez rynek pracy. Szkoły w powiecie świdnickim są otwarte na środowisko lokalne, czego dowodem jest współpraca z pracodawcami i uczelniami wyższymi – dodaje Białowąs. Chodzi o nawiązanie współpracy z takimi przedsiębiorcami jak Port Lotniczy Lublin, PZL, PKP Przewozy Regionalne czy australijska Kopalnia Jan Karski, która zaowocowała utworzeniem nowych kierunków.
Z pewnością był to rok inwestycji sportowych. Placówki na terenie powiatu zyskały nowoczesne zaplecze, które zachęcić ma młodzież do wyboru szkoły. Z Ministerstwem Sportu i Turystyki podpisano umowy na dofinansowanie flagowych inwestycji sportowych powiatu:
– wybudowano korty tenisowe przy PCEZ w Świdniku. Koszt inwestycji to 1,2 mln zł.
– powstaje hala sportowo-widowiskowa przy I LO w Świdniku za niemal 6 mln zł.
– zakończono budowę kompleksu boisk sportowych przy ZS w Trawnikach. Koszt to 600 tys. zł.
To nie wszystko. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. H. Sienkiewicza w Świdniku powstał unikatowy plac zabaw. To miejsce przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu. Koszt budowy to 199 400 zł, z czego 50 % pokrywa dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pozostała część to wkład własny Powiatu Świdnickiego.
Podjęto szereg skutecznych działań, których efektem było uzyskanie dofinansowania na rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych: modernizację i termomodernizację warsztatów szkolnych w PCEZ w Świdniku i ZS w Piaskach, modernizację pracowni kształcenia zawodowego i ogólnego w PCEZ, ZS Nr 1 w Świdniku, ZS w Piaskach i ZS w Trawnikach. Znalazły się także środki na organizację staży oraz praktyk zawodowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z zakresu kształcenia zawodowego. Dzięki temu młodzież ma możliwość szlifowania swoich umiejętności u zagranicznych pracodawców.
Zmiany również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku. Otwarto sale terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, pojawiła się więc możliwość objęcia terapią większej ilości dzieci wymagających wsparcia. Powstały specjalistyczne Punkty Konsultacyjne Poradni na terenie szkół podstawowych i przedszkoli w całym powiecie, gdzie prowadzone są bezpłatne konsultacje.
– Jako zarząd inicjujemy oraz wspieramy wszelkie rozwiązania, które pomogą funkcjonować dzieciom i ich rodzinom. To niezwykle ważne, by szukać nowoczesnych rozwiązań i przełamywać bariery, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. – komentuje Waldemar Białowąs wicestarosta świdnicki.
W ramach rozwoju infrastruktury kształcenia specjalnego uzyskano decyzję o przyznaniu środków na realizację projektów w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, których efektem będzie rozbudowa dwóch ośrodków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza na podstawie zarządzenia Starosty Powiatu Świdnickiego został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczy na terenie Powiatu Świdnickiego realizujący program „Za życiem”.
To był także rok wielkich sukcesów dydaktycznych szkół i placówek oświatowych:
I LO w Świdniku:
– 100% zdawalność matury
– Brązowa Tarcza w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Szkoła po raz trzeci z rzędu znalazła się w pierwszej 30-tce szkół województwa
– uzyskanie tytułu Stacja Kultury 2016
– wyróżnienia w plebiscycie WSEI Szkoła Innowacji w trzech kategoriach: Innowacyjny Dyrektor, Innowacyjna Inicjatywa-Klasa politechniczna, Innowacyjna Szkoła;
Zespół Szkół nr 1 w Świdniku:
– finalista IX. Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Kompetencji i Przyszłości – Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości,
– Wyróżnienie tytułem „Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku Pracy” w Ogólnopolskim Konkursie Szkół organizowanym przez Studium Przypadku Europejskiego w Warszawie.
Zespół Szkół w Piaskach:
– pozyskanie środków pieniężnych na kolejne projekty edukacyjne z funduszy europejskich i krajowych (Erasmus+),
Zespół Szkół w Trawnikach:
– uzyskanie funkcji Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
Rok 2017 z pewnością obfitował w organizację wielu wydarzeń kulturalnych. Odbył się kolejny już Wojewódzki Konkurs Piosenki Nauczycielskiej w ZS im. C. K. Norwida, gdzie zaprezentowało się ponad 90-ciu nauczycieli ze szkół województwa lubelskiego. Organizowano wydarzenia takie jak dni kultury, turnieje sportowe, happeningi, akcje street-art’owe oraz obchody świąt państwowych na terenie powiatu świdnickiego dla mieszkańców, jak i uczniów szkół i placówek oświatowych.

Reklama
Pokaż więcej

Powiązane

Back to top button